Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Darmoděj z.ú. - Terénní program, Terénní programy (§ 69)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • etnické menšiny
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6451839
 • Druh služby: Terénní programy (§ 69)
 • Adresa: Lipovská 83/8,79001 Jeseník
 • Telefon: 775236593
 • E-mail: svobodova@darmodej.cz
 • Web: www.darmodej.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby Terénní program dle Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách: - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další činnosti - kontaktní práce - výměnný program - informační servis - sociální poradenství - pomoc v krizi - asistenční služba – doprovod - zprostředkování navazující péče Fakultativní činnosti - dluhové poradenství - podmínky k základnímu zdravotnímu ošetření - potravinový servis

4. Specifika služby

Služba je poskytována v rámci celého ORP Jeseník, pracovníci terénního programu mají k dispozici dodávkový automobil - sociální ambulanci, který je plně funkčně vybaven k profesionálnímu poskytování všech nabízených služeb.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  09:30-17:00  -  07.30. - 12:00 - 12:30 - 17:00
   Úterý  :  09:30-17:00
   Středa  :  09:30-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-16:00
   Pátek  :  09:30-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Darmoděj z.ú.

IČ poskytovatele

27027864

Kontaktní údaje na poskytovatele