Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sdružení MOST K ŽIVOTU , z.s. - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace (§ 70)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6356536
 • Druh služby: Sociální rehabilitace (§ 70)
 • Adresa: Bohuslava Němce 2811/4,75002 Přerov
 • Telefon: 581207238
 • E-mail: mostkzivotu@volny.cz
 • Web: www.mostkzivotu.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

- Základní sociální poradenství - Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění - Podpora uživatelů v zájmu pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce - Kariérové poradenství s ohledem na zdravotní postižení - Podpora uživatelů při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků - Pomoc při uplatňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Job klub - Kurz práce na PC, kurz komunikačních dovedností, přednášky s ohledem na potřeby cílové skupiny

4. Specifika služby

Cílovou skupinou Sociální rehabilitace - podporovaného zaměstnávání jsou osoby se zdravotním postižením, kteří hledají pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce ve věku od 18 - 65 let.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-15:00
   Pondělí  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  07:00-15:00
   Pondělí  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služby jsou uživatelům Sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání dle zákona o sociálních službách poskytovány bez úhrady.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.

IČ poskytovatele

67338763

Kontaktní údaje na poskytovatele