Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Základní a odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní

Komu je služba určena

 • osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6162164
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Jungmannova 972/25,77900 Olomouc
 • Telefon: 774 585 225
 • E-mail: pavel.pastrnek@ounol.cz
 • Web: www.ounol.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se sluchovým postižením ve věku od 15 let. (Službu mohou využívat také rodiče dětí se sluchovým postižením, od 7 let věku dítěte).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je pomáhat osobám se sluchovým postižením při získávání a zpracování informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotrného života. Podpora je poskytována v oblastech orientace v sociálních systémech, vzdělávání a v oblastech kompenzace ztráty sluchu. 

Cílem je podpořit osoby se sluchovým postižením při řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení. .

3. Nabízené činnosti

 Poradenství poskytujeme při řešení nepříznivé sociální situace v těchto oblastech:

-      orientace v sociálním systému (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením-příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na             mobilitu, průkaz ZTP…),

-       informace o kompenzačních pomůckách,

-       poradenství v oblasti vzdělávání.

Případně potřeby zprostředkujeme klientovi navazující službu.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Středa  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Pátek  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-16:00  -  ostatní dle dohody
   Středa  :  08:00-16:00  -  ostatní dle dohody
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  ostatní dle dohody
   Pátek  :  08:00-12:00  -  ostatní dle dohody
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ostatní dle dohody
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Zdarma

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí je bezbariérové. 

Název poskytovatele

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

IČ poskytovatele

66932246

Kontaktní údaje na poskytovatele