Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby Libina, příspěvková organizace, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let) - mladší senioři od 60 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6151236
 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Adresa: Libina 540,78805 Libina
 • Telefon: 731656412
 • E-mail: socialni2@ddlibina.cz
 • Web: www.ddlibina.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Senioři

Věková struktura cílové skupiny:

Mladší senioři (60 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Domova pro seniory je zajištění potřebné péče a podpory uživatelům, které vede k zachování jejich soběstačnosti a začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života.

Cílem je umožnit seniorům v nepříznivé sociální situaci vyžadující pomoc jiné fyzické osoby využít našich služeb pro zachování a rozvíjení jejich života, a to dle jejich individuálních možností a schopností.

3. Nabízené činnosti

1. ubytování - celoroční pobyt na 1, 2 a 3 lůžkovém pokoji, úklid pokojů i všech společných prostor, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení

2. strava - zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám správné životosprávy s ohledem k dietnímu režimu, a to pětkrát denně /snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, u diabetiků na inzulinu druhá večeře/.

3. poskytnutí podmínek a pomoci při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny, hygiena u lůžka, celková koupel, pomoc při péči o vlasy a nehty (manikúra), pomoc při užívání WCdopomoc při přesunu na klozetové křeslo, doprovod na WC, dohled nad hygienou

4. poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změně polohy, pomoc při přesunu na lůžko nebo inv. vozík, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (např. klub seniorů, kadeřník, pedikérka) a informačních zdrojů (TV, rádio, denní tisk), pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými přáteli

6. sociálně terapeutické činnosti - individuální činnosti, jejichž cílem je rozvoj nebo udržení osobních schopností a dovedností (např. percepčně – motorická terapie, bazální stimulace, fyzioterapie, canisterapie, aktivity s prvky muzikoterapie)

7. aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity s respektem ke zvyklostem a návykům (např. oslava  narozenin, vánočních a velikonočních svátků, Mikuláš, Den matek, výlety), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (např. keramická dílna, rukodělná výroba, čtenářský kroužek, trénink paměti, relaxační a kondiční cvičení), pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

8. pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc a podpora při komunikaci s bankovními úřady, státními institucemi, dále vyřizování stížností souvisejících s poskytováním sociální služby, pomoc při zajištění nákupů, vyřizování poplatků a další sociální poradenství – např. pomoc při vyhledání vhodnějšího druhu služby apod.)

4. Specifika služby

Kapacita oddělení Domov pro seniory je 23 míst: Hlavní budova přízemí –  16 míst Domeček č. 1 – 7 míst (Domeček č. 1 je s použitím zdvihacího zařízení bezbariérový).

Pokoje jsou vybaveny standardně – postel, noční stolek, židle, jídelní stůl, šatní skříň, police, umyvadlo, TV přípojka, uživatelé si pokoj mohou dovybavit drobnými upomínkovými předměty (obrázky, fotky, květiny, apod.)

Společné prostory - Hlavní budova – přízemí

 • jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost - v jídelně je televize, lednice, varná konvice, šálky na kávu, malá kuchyňská linka.
 • Spojovací chodbička – vybavena 3 sklápěcími židlemi
 • hygienické zařízení – dvě koupelny, 6xWC pro klienty, 2xWC pro personál.

Společné prostory – Malý domek

 • bezbariérové přízemí vybavené zdvižnou plošinou, 1xWC pro personál, 1x WC pro klienty, 1x koupelna, 1x jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost – v jídelně je televize, varná konvice, šálky na kávu, lednice

Uživatelé mohou také užívat areál přilehlého parku s keramickou dílnou a kavárnou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady za ubytování a stravu je uvedena ve smlouvě o poskytnutí soc. služby. Uživatel má zákonný nárok na 15% ze svého měsíčního příjmu. Nezůstane-li uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka, je smluvně dohodnuta úhrada snížená. V tomto případě je možné dohodnout se s osobou blízkou na spoluúčasti při platbě za poskytované soc. služby. Úhrada za poskytnutou péči je rovna výši přiznaného příspěvku na péči. Aktuální ceník za poskytované sociální služby naleznete na internetových stránkách www.ddlibina.cz, kde také naleznete kontakt na sociálního pracovníka, který vám rovněž sdělí informace k platbám za službu.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75003988

Kontaktní údaje na poskytovatele