Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby Libina, příspěvková organizace, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let) - mladší senioři od 60 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6151236
 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Adresa: Libina 540,78805 Libina
 • Telefon: 731656412
 • E-mail: socialni2@ddlibina.cz
 • Web: www.ddlibina.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Senioři

Věková struktura cílové skupiny:

Mladší senioři (60 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Domova pro seniory je pomoci uživatelům k soběstačnosti, nezávislosti, začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života.

Cílem je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využít našich služeb pro zachování a rozvíjení jejich života, a to dle jejich možností a schopností.

3. Nabízené činnosti

1. ubytování - celoroční pobyt na 1, 2 a 3 lůžkovém pokoji - úklid pokojů i všech společných prostor - praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení 2. strava - zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám správné životosprávy s ohledem k dietnímu režimu, a to pětkrát denně /snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, u diabetiků na inzulinu druhá večeře/. 3. poskytnutí podmínek a pomoci při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny- hygiena u lůžka, celková koupel - pomoc při péči o vlasy a nehty (manikúra) - pomoc při užívání WC – dopomoc při přesunu na klozetové křeslo, doprovod na WC, dohled nad hygienou 4. poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání - pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změně polohy - pomoc při přesunu na lůžko nebo inv. vozík - pomoc při podávání jídla a pití - pomoc při prost. orientaci a pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru a další základní činnosti

4. Specifika služby

Kapacita oddělení Domov pro seniory je 29 míst: Hlavní budova přízemí –  16 míst Domeček č. 1 a 2 – 13 míst (Domeček č. 1 je s použitím zdvihacího zařízení bezbariérový). Pokoje jsou vybaveny standardně – postel, noční stolek, židle, jídelní stůl, šatní skříň, police, umyvadlo, TV přípojka uživatelé si pokoj mohou dovybavit drobnými upomínkovými předměty (obrázky, fotky, květiny, apod.) Společné prostory: Hlavní budova – přízemí - jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost 1. patro - místnost pro ergoterapii (el. sporák, video, televize, stoly a židle), na chodbách jsou křesílka pro společné posezení nebo běžný odpočinek Domeček č. 1 a 2 - 1x kuchyňka vybavená el. sporákem, jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost Pro bezbariérovost je vystavěn výtah z přízemí až do druhého patra. Uživatelé mohou také užívat areál přilehlého park. Dále koupelny, WC pro klienty, WC pro personál, v jídelně je televize, varná konvice.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady za ubytování a stravu je uvedena ve smlouvě o poskytnutí soc. služby. Uživatel má zákonný nárok na 15% ze svého měsíčního příjmu. Nezůstane-li uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka, je smluvně dohodnuta úhrada snížená. V tomto případě je možné dohodnout se s osobou blízkou na spoluúčasti při platbě za poskytované soc. služby. Úhrada za poskytnutou péči je rovna výši přiznaného příspěvku na péči. Aktuální ceník za poskytované sociální služby naleznete na internetových stránkách www.ddlibina.cz, kde také naleznete kontakt na sociálního pracovníka, který vám rovněž sdělí informace k platbám ze službu.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75003988

Kontaktní údaje na poskytovatele