Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • Děti, mládež, rodina

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Fučíkova 128,79001 Jeseník

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici. V poslední době nás často oslovují lidé po chemoterapii a rodiče dětí s postižením. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké a podporují je v přání žít v domácím prostředí.

Služba je určena lidem, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale jejich zdravotní omezení vyžaduje pomoc druhé osoby.

 • Osobám se sníženou soběstačností dětem od 1 roku, dospělým a seniorům
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám s mentálním postižením
 • Osobám s chronickým onemocněním

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je prostředkem k umožnění života osob, se sníženou soběstačností, v jejich přirozeném prostředí – DOMA – a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. V rámci péče o klienty se řídíme motem: POMÁHÁME S ÚCTOU A LASKAVOSTÍ. Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají placení, prověření a vyškolení zaměstnanci.

Cíle služby

 • umožnit klientovi služby žít v přirozeném prostředí – doma, dokud je to v možnostech zajištění prostřednictvím služeb osobní asistence
 • pomoc při zajištění běžných každodenních úkonů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk
 • podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta
 • poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni; naplňovat heslo „ pomáháme s úctou a laskavostí“

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování osobní asistence Asistentky navštěvují klienty zejména v jejich domácnosti a pomáhají s tím, co nezvládnou sami. Rozsah činností se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a u osobní asistence je dán vyhláškou č. 505/2006 Sb. 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 2. pomoc při osobní hygieně 3. pomoc při zajištění stravy 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostí
 • s dalšími úkony každodenního života

4. Specifika služby

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo zdravotní postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi – do domácnosti, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo jako doprovod při Vašich pochůzkách. Osobní asistence slouží k odlehčení rodinným příslušníkům od celodenní náročné péče, kteří podporují své blízké v přání žít v domácím prostředí. Osobní asistence může znamenat pro samotného uživatele pocit nezávislosti na svých blízkých a schopnost žít ve vlastní samostatné domácnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se vztahuje na pravidelnou i jednorázovou asistenci a je vyjádřena hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku.  Aktuální ceník služby naleznete zde: http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc/cenik-sluzby

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Maltézská pomoc, o.p.s.

IČ poskytovatele

26708451

Kontaktní údaje na poskytovatele