Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

NZDM v Prostějově, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku 11 - 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Motivujeme a podporujeme děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytujeme sociální služby a širokou nabídku volnočasových aktivit.

Cílem projektu je motivovat a podporovat děti a mládež ve věku 11 až 26 let k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání prostřednictvím vzdělávacích a preventivně působících aktivit, ale také poskytovat vhodnou nabídku volnočasových aktivit, které jsou přirozenou cestou ke komunikaci, předávání pozitivních vzorů a následné sociální integraci. V praxi to znamená zejména práci v rámci kontaktního (klubového) a poradenského programu pro děti a mládež ve věku 11-21 let (v rámci individuálních konzultací pak až do 26 let). Projekt NZDM v Prostějově je zavedená služba s několikaletou tradicí.

3. Nabízené činnosti

• Kontaktní práce • Situační intervence • Informační servis • Pomoc v krizi • Sociální poradenství • Zprostředkování dalších služeb • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele • Práce s blízkými osobami • Doučování • Případová práce • Pomoc v prosazování práv a zájmů • Pobyt v zařízení • Preventivní, výchovné a pedagogické programy • Volnočasové aktivity

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  12:00-16:00  -  individuální poradenství
   Pondělí  :  13:00-18:00  -  provoz NZDM
   Pátek  :  12:00-16:00  -  provoz NZDM
   Středa  :  13:00-18:00  -  provoz NZDM
   Čtvrtek  :  13:00-18:00  -  provoz NZDM
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele