Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služba Pomněnka, Odlehčovací služby (§ 44)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - Od 3. let
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9326558
 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Adresa: Šumavská 1914/11,78701 Šumperk
 • Telefon: 732876022
 • E-mail: l.ruta@csspomnenka.cz
 • Web: www.csspomnenka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 3 - 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat samy ve svém přirozeném prostředí.

Cíl: Podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby.

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - péče při sebeobsluze, dohled nad léky a bezpečností uživatelů, dopomoc při podávání stravy. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajištěna po celou dobu pobytu d) poskytnutí ubytování e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - získávání návyků souvisejících se zařazením do společnosti. Využívání běžně dostupných zdrojů. Kulturní, sportovní a společenské akce. f) sociálně terapeutické činnosti - jízda na koni s prvky hipoterapie, hudební činnosti s prvky muzikoterapie, výtvarné činnosti s prvky arteterapie, canisterapie, individuální rozhovory za účelem nácviku řešení jejich soc. situace. V pracovních dnech perličková lázeň, stimulační místnosti Snoezelen. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4. Specifika služby

Poskytujeme nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením,které nemohou dočasně zůstat samy ve svém přirozeném prostředí. Služba může být poskytnuta v jednom okamžiku dvěma uživatelům. Nepřetržitě mohou uživatelé službu využít maximálně 3 týdny. Uživatelé mají k dispozici 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, které jsou vybaveny základním nábytkem.Uživatelé mohou dále využívat kuchyň, společenskou místnost s TV. Mohou také navštěvovat přilehlou zahradu s pergolou a venkovním posezením. Celá budova je bezbariérová, pro imobilní uživatele je k dispozici zvedák. Ve všech prostorách je možné, se bezplatně připojit k Wi-Fi.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platný k 1.2.2018 

1. Stravné Celkem za celodenní stravu: 66,-Kč • Snídaně 12,-Kč • Oběd 37,-Kč • Večeře 17,-Kč

2. Ubytování • Nájem za pokoj 125,-Kč/noc. Nájem za pokoj zahrnuje: Úklid pokoje a koupelny, zajištění čistého ložního prádla, vyprání oblečení Uživatele, náklady na energii a vodu.

3. Úhrada za péči Úhrada za péči činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle § 44, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách písm. a) až c) a písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Uživatelé mají stanoveny maximální výše denních úhrad za péči. Měsíční úhrady jsou vyúčtovány na základě poskytnutých úkonů za měsíc a platného sazebníku.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova, ve které se služba poskytuje je celá bezbariérová. Jeden pokoj je vybaven stropním zvedákem pro imobilní uživatele. 

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

IČ poskytovatele

04775627

Kontaktní údaje na poskytovatele