Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením, Tlumočnické služby (§ 56)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5597950
 • Druh služby: Tlumočnické služby (§ 56)
 • Adresa: Jungmannova 972/25,77900 Olomouc
 • Telefon: 777959722
 • E-mail: pavel.pastrnek@ounol.cz
 • Web: www.ounol.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového postižení a jeho důsledků.

Cílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se sluchovým postižením ve věku od 7 let.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je zprostředkovat komunikaci a poskytnout pomoc při komunikaci osobám se sluchovým postižením tak, aby tyto osoby měly zajištěný přístup k informacím a zdrojům společnosti, a aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení. 

Cílem služby je dosažení oboustranného porozumění v komunikaci v běžných sociálních situacích, kdy se osoba se sluchovým postižením stává aktivním komunikačním partnerem.

3. Nabízené činnosti

Osoby se sluchovým postižením si mohou vybrat z těchto typů komunikace: český znakový jazyk, znakovaná čeština, vizualizace mluvené řeči, přepis mluveného slova. 

Služba je poskytována pro klienta zdarma. Tlumočnická služba je poskytována např. u lékaře, na úřadech, v institucích (škola, banka, magistrát města, pojišťovna, apod.), na policii, u pracovního pohovoru, svatební obřad, tlumočení telefonního rozhovoru, tlumočení textů, apod.  

4. Specifika služby

Využití služby je pro klienta dobrovolné, vychází z jeho individuálních potřeb a zájmu svou situaci řešit. Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového postižení a jeho důsledků. Jedná se o službu sociální prevence.  Pokud bude klient hrubě porušovat pravidla (např. dostaví se pod vlivem návykové látky, hrubé chování k sociálnímu pracovníkovi), nebude mu služba poskytnuta. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  08:00-18:00
   Čtvrtek  :  08:00-18:00
   Pátek  :  08:00-18:00
   Pondělí  :  08:00-18:00
   Úterý  :  08:00-18:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Pátek  :  08:00-12:00
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  12:00 - 13:00 polední přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Bezplatné

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí je bezbariérové

Název poskytovatele

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

IČ poskytovatele

66932246

Kontaktní údaje na poskytovatele