Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylové domy /pro muže a ženy/, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Věkové složení: Týká se všech věkových skupin, minimální věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let. Služba je poskytována mužům i ženám, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby sociální prevence azylový dům je poskytnout pomoc mužům i ženám bez přístřeší a tím zajistit podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je ubytování, hygiena a základní informace o sociálních službách, což přispívá k řešení aktuální nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.

Cílem pomoci je kromě zajištění základních lidských potřeb /spánek, hygiena, teplo, bezpečí, zázemí/ pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života, podporovat klienty, aby byly schopni samostatně řešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální, podporovat klienty k postupnému začleňování, které vede až k samostatnosti, motivace a aktivní zapojení klientů při řešení své situace. Naším cílem je, aby se minimálně polovina klientů během jednoho roku vrátila do běžného života. Sekundárním cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik, která přináší způsob jejich života.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy ve vybavených kuchyňkách. Klienti májí dále k dispozici nabídku dovážky stravy přímo do zařízení, včetně dietního stravování. Dovážka včetně stravy je hrazena klienty.

4. Specifika služby

Ubytování je poskytováno v jedno až třílůžkových pokojích, k dispozici je kuchyňka, dále pokoj, kde má každý klient k dispozici šatní skříň, válendu s úložným prostorem. Sociální zařízení včetně sprch je společné. Klienti mají k dispozici automatickou pračku, kde si mohou vyprat osobní prádlo a sušičku. Všem klientům je poskytováno sociální poradenství. Služba je provozována denně na adrese Určická 101, Prostějov. V Azylovém domě je 25 míst pro muže a 9 pro ženy v jednolůžkovém a vícelůžkových pokojích. V případě naplnění kapacity si mohou zájemci o službu podat žádost, která je ke stažení na webových stránkách AC.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena: 3100 Kč/osoba/ měsíc.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Zařízení není bezbariérové.

Název poskytovatele

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

IČ poskytovatele

27011801

Kontaktní údaje na poskytovatele