Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům, Azylové domy (§ 57)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18ti let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1495713
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Řepčínská 245,77900 Olomouc
 • Telefon: 585750676
 • E-mail: azylovy.dum@olomouc.eu
 • Web: www.olomouc.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

1. Individuální sociální práce s cílem aktivizovat a podporovat klienta při uplatňování jeho práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí vedoucích k naplnění cílů spolupráce uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 2. Ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích na dobu určitou na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, maximálně však na 12 měsíců. Součástí jsou podmínky pro osobní hygienu, samostatnou přípravu stravy ve společných kuchyňkách, praní a žehlení osobního prádla a výměna ložního prádla. Avšak ubytování není samotným cílem služby, je prostředkem umožňujícím dlouhodobou individuální sociální práci vedoucí k posílení schopnosti klientů vést běžný život. 3. Aktivizační a volnočasové činnosti – internet a počítač, aktivizační program v rozsahu 20 hodin měsíčně, skupinové aktivity pro klienty.

4. Specifika služby

Kapacita služby: 48 lůžek. Provozní doba zařízení: nepřetržitý provoz, vedoucí služby Azylový dům je oprávněn tuto dobu z provozních důvodů upravit (např. z důvodů pravidelné deratizace budovy). Budova zařízení není bezbariérově upravena. Příjem klientů probíhá denně včetně víkendů 8:00 - 13:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod., s výjimkou situace, kdy by neposkytnutí sociální služby ohrozilo život nebo zdraví zájemce. Ubytování nového klienta je možné až po podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby, kterou za poskytovatele uzavírá vedoucí služby nebo jeho zástupce a to v úředních hodinách vedoucího služby (pondělí až pátek: 9:00 - 11:00 hod.; pondělí a středa:13.00 až 15:30 hod.). Z bezpečnostních důvodů je: • budova zařízení uzavřena každý den od 22:00 do 06:00 hodin • na zařízení kamerový systém s možností záznamu. Na zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či jiné návykové látky, přicházet pod jejich vlivem a donášet je na zařízení. Netolerujeme agresivní chování.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Úhrada za poskytování služby 1.Výše úhrady činí 66,- Kč za každý den, kdy je sociální služba poskytována 2.Termín splatnosti úhrady je poslední pracovní den daného měsíce, ve kterém je služba poskytována. 3.Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD nebo bezhotovostním převodem.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Statutární město Olomouc

IČ poskytovatele

00299308

Kontaktní údaje na poskytovatele