Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Individuální poradenství pro osoby se zrakovým postižením, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby se zrakovým postižením od 7 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba podporuje osoby se zrakovou vadou, aby se zorientovaly ve své nepříznivé situaci, hledaly a nacházely její řešení. Zásadami poskytování služby jsou nestrannost, respekt, důstojnost, flexibilita, ucelenost a návaznost.

Cíle naší služby:

- Poskytovat podporu a informace při hledání řešení v problematické situaci, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a vzdělávání zvyšující samostatnost a uplatnění se ve společnosti.

- Zprostředkovávat kontakty při hledání řešení v problematické situaci v oblasti návazných služeb společenského a pracovního uplatnění apod.

- Poskytovat informace a pomoc v oblasti sociálněprávní, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí, a napomáhat uživatelům nacházet optimální možnosti zvládání nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - Informování o problematice zrak. postižených. Sociálně terapeutické činnosti: - Informování o náročných elektronických kompenzačních pomůckách, možnost zácviku. - Pracovně-právní informace, poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. - Doporučování vhodnosti náročných elektronických kompenzačních pomůcek. Pomoc při získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky. Podávání informací o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky. - Informační servis a zprostředkování služeb (jiné služby TC, návazné služby, spolupracující organizace – SONS, Tyfloservis apod.).

4. Specifika služby

Nestrannost - při poskytování odborného poradenství, zejména pak při doporučování náročné elektronické kompenzační pomůcky (NKP), předkládáme uživateli veškeré dostupné informace tak, aby se sám mohl co nejlépe v situaci zorientovat a zvolit způsob řešení své nepříznivé situace. Respekt - v průběhu poskytování služby respektujeme volbu cíle a cesty k dosažení cíle uživatele. Odborné poradenství je poskytováno v rovině doporučení založeného na praktických zkušenostech (doporučené NKP). Důstojnost - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů tak, aby byla zachována důstojnost uživatele a maximální kompenzace zrakového handicapu (na úřadech, komunikace s firmami apod.). Flexibilita - poskytovaná služba reaguje na vyvíjející se technologie (doporučování NKP). Ucelenost, návaznost - informační servis a zprostředkování služeb (jiné služby TC, návazné služby, spolupracující organizace – SONS, Tyfloservis apod.).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
   Pondělí  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
   Úterý  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
   Čtvrtek  :  07:00-15:30  -  kozultační hod. 8-11:30, 12:30-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Bez úhrady.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostoty jsou přístupné pro vozíčkáře. Není bezbariérové WC.

Název poskytovatele

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost

IČ poskytovatele

25862294

Kontaktní údaje na poskytovatele