Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určená dospělým (od 27 let) a seniorům trpícím těžkou formou demence vyžadující stálý dohled (ztráta orientace v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně s Alzheimerovou chorobou, které jsou v péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzićké osoby, případně potřebují podporu a komplexní péči s ohledem na svůj zdravoní stav v průběhu celého dne.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit podporu, pomoc a péči osobám trpícím Alheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, které z důvodu zdravotního stavu a nepříznové sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomoci rodiny, přátel a terénních sociálních služeb nezvládají život v domácnosti.

Hlavním cílem poskytované sociální služby je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života uživatelů služby s důrazem na zachování schopností a dovedností každé osoby, při respektování důstojnosti a lidských práv.

Dalším cílem je:

- poskytnout podporu, pomoc a péči uživatelům služby, kteří zdůvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a a ni za pomoci rodiny, blízkých osob a terénních služeb nezvládají život v domácím prostředí

- poskytovat podporu, pomoc a péči našim uživatelům v základních životních potřebách a napomáhat jim v řešení nepříznivé sociální situace

- podporovat důstojnost uživatelů služby a podporovat individuální přístup k jejich doběstačnosti a samostatnosti

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí: ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Na základě uzavřené smlouvy se ZP domov poskytuje ošetřovatelskou péči, kterou předepisuje lékař. Zařízení rovněž, na základě doporučení lékaře, prostřednictvím kmenových zaměstnanců provádí rehabilitační péči (vodoléčba, elektroléčba, individuální a skupinový tělocvik).

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem.Ubytování probíhá v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, které mají ve většině případů balkon. V  předpokojích je vždy pro dva pokoje bezbariérové sociální zařízení (WC, sprchový kout). Pokoje je jsou vybaveny nábytkem, po dohodě s vedením Domova si lze pokoj vybavit některými doplňky (křeslo, lednice, televizor apd.). Sociální služba má vlastní kuchyni, strava je připrapravována pod dohledem kmenového nutričního terapeuta Dle Nutričních standardů.

4. Specifika služby

Domov se zvláštním režimem oceněný certifikátem Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost, je situován ve II. poschodí pavilonu 2 Domova seniorů Hranice. Jeho celková kapacita je 31 míst. Péče o uživatele je vedena prostřednictvím konceptu Bazální stimulace a je prováděna přísně individuálně s ohledem na aktuální náladu každého uživatele. V zařízení jsou pomůcky usnadňující prostorovou a časovou orientaci. Kromě sester a pracovníků přímo obslužné péče zde pracuje rehabilitační pracovník a pracovník odborných doplňkových činností, který se stará o volnočasové aktivity během dopoledne i odpoledne. V domově jsou prováděny činnosti zaměřené na trénink paměti, validaci a také na udržení stávajících dovedností. Obyvatelé mají k dispozici kompenzační pomůcky, centrální signalizaci. Personál k manipulaci s imobilními osobami využívá zvedák, který je opatřen měřičem hmotnosti. V domově je zavedený Nutriční standard (výběr ze dvou druhů oběda 3 možností večeře).

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za jeden den: Jednolůžkový pokoj s balkonem: 380 Kč, dvoulůžkový pokoj s balkonem: 370Kč, dvoulůžkový pokoj bez balkonu: 365 Kč. Cena zahrnuje: ubytování, stravování, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a oblečení.

Fakultativní činnost

ANO

Doprava vozidlem Fodr Tranzit (úhrada 7 Kč/km, řidič -50 Kč/30 min.), doprovod k dopravě , kopírování textu (úhrada formátu A4 černobílý tisk 1 kč, formát A4 barevný tisk 2 Kč).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Celé zařízení je bezbariérové.

Název poskytovatele

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70876541

Kontaktní údaje na poskytovatele