Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Návrat dítěte do rodiny, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Vodní 133/10,78501 Šternberk

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace. Danou situaci rodiče nedokáží sami bez pomoci společnosti překonat. Do cílové skupiny spadají také rodiny ohroženy sociálním vyloučením nebo rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, a to jak v bytových domech, tak ubytovnách. (Věková kategorie 0 - 64 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podporovat  rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen  vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami  nedokážou řešit. Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.

Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými.

3. Nabízené činnosti

Naše služba obsahuje tyto základní činnosti: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, aj. - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zejména doprovázení klientů při jednáních na úřadech, do školských zařízení, k lékaři aj. - sociálně terapeutické činnosti: zejména socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

Služba Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva, z.s. je poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí klientských rodin. Mezi základní principy patří absolutní respekt k rozhodnutí klienta, snaha o co možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace klienta a přísná flexibilita podoby služby. Klienti naší služby mohou v odůvodněných případech využít i bezplatné zastoupení advokátem. Základním cílem služby zůstává sanace původní (biologické) rodiny a to tak, aby „zdravá rodina“ byla schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné budoucí problémy již pouze vlastními zdroji. Služba usiluje pomocí vhodných metod sociální práce a podpůrným právním servisem o návrat dětí umístěných v ústavních zařízeních zpět do jejich původních domovů a sanaci biologické rodiny.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-17:00
   Úterý  :  08:00-17:00
   Středa  :  08:00-17:00
   Čtvrtek  :  08:00-17:00
   Pátek  :  08:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  10:00-16:30  -  úřední den Šternberk
   Středa  :  10:00-17:00  -  úřední den Olomouc
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována ZDARMA.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby jsou převážně poskytovány v přirozeném prostředí rodin. Pro konzultace ambulantní slouží kancelář ve Šternberku, která se nachází v přízemí a od ulice je dělena jedním schodem. Kancelář v Olomouci má výtah. 

Název poskytovatele

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

IČ poskytovatele

70100691

Kontaktní údaje na poskytovatele