Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služba, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let věku
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3759547
 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Adresa: Šířava 1295/27,75002 Přerov
 • Telefon: Bc. Eva Prepelicová
 • E-mail: os@prerov.charita.cz
 • Web: www.prerov.charita.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Komenského náměstí 49,75201 Kojetín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena dospělým osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména seniorům, osobám s tělesným postižením, osobám s chronickým onemocněním a osobám které trpí nevyléčitelnou nemocí. Služba není určena osobám soběstačným a s projevy agresivity

Sekundární cílovou skupinou jsou lidé, kteří pečují o své nesoběstačné příbuzné nebo blízké v jejich přirozeném domácím prostředí, a kteří potřebují nezbytný čas pro odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, na nezbytnou dobu je zastoupit v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života.

Cílem služby je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit, a také poskytnout pečujícím členům rodiny zastoupení, ulehčení, čas pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. Současně jim zajistit podporu, pomoc a potřebnou informovanost v další péči o svého blízkého.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a nabízí tyto činnosti:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití ( hygiena rukou před a po jídle , nachystání porce na talíř, krájení jídla na menší kousky, mletí stravy, nachystání příboru, přenesení jídla, ohřev jídla, dopomoc při příjmu jídla a pití, očištění úst po jídle , umytí a úklid použitého nádobí a prostředí po jídle, příprava a ohřev nápoje, dopomoc při napití), pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ( výběr a příprava oblečení, oblékání a svlékání oděvů, převlékání znečištěných oděvů, výběr obuvi, obouvání, pomoc při použití protetických pomůcek, nasazování a snímání naslouchadel apod., úklid oděvu a pomůcek), pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  pomoc při prostorové orientaci, smaostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (péče o ústní dutinu, zuby a zubní protézu, pomoc při holení, hygiena rukou, ranní a večerní toaleta ve vaně/sprše, u imobilních uživatelů hygiena na lůžku, při náročných úkonech u imobilních klientů s použitím zvedáku nebo spolupráce s rodinnými příslušníky či druhou pracovnicí, ošetření pokožky kosmetickými přípravky),  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  pomoc při použití WC .

Pomoc při zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování ( pomoc při výběru jídla a jeho dovoz od externího dodavatele do domácnosti uživatele) a  pomoc při přípravě stravy přiměřené době  poskytování služby ( pomoc při přípravě a vaření jídla z vlastních zdrojů klienta a při přípravě a používání kuchyňských  spotřebičů, pomoc při úklidu nádobí a kuchyně po vaření)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - služba spočívá v doprovodu, zajištění jízdenek, vstupenek na akce, dojednání kontaktů, schůzek, návštěv. Pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleńování osob (zajištění kontaktu a doprovodu ke členům rodiny, podpora při využívání nabídky akcí a služeb v blízkém okolí, umožnění setkání s vrstevníky, podpora výměny zkušeností). Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (nácvik sociálních dovedností, podpora a nácvik vedoucí k samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí, podpora a nácvik směřující k finanční samostatnosti a gramotnosti, nácvik komunikačních dovedností, nácvik obsluhy domácích spotřebičů, elektroniky, mobilního telefonu, počítače apod., reminiscenční terapie, smyslová terapie). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (trénování jemné motoriky, nácviky chůze a hrubé motoriky, nácviky sebeobslužných úkonů, zapínání a rozepínání knoflíků, zipů, přesek, šněrování obuvi, pomoc s výběrem pomůcek a podmínek pro realizaci oblíbených činností, nácvik psaní, trénink paměti a orientace v základních osobních údajích). Podpora při zajištění chodu domácnosti ( pomoc při úkonech spojených se zajišťováním nutné údržby bytu/domu, podpora při úklidu kuchyně a ostatních částí bytu, podpora při úklidu povrchů a podlah, pomoc při výběru vhodných úklidových prostředků, pomoc při převlečení ložního prádla, podpora při praní, žehlení a drobných opravách prádla, dopomoc při péči o pokojové květiny apod.)

4. Specifika služby

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči. Pokud zájemce o službu nemá pečující osobu, pak je pro něj vhodná jiná služba, například Charitní pečovatelská služba Charity Přerov či osobní asistence.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je vymezena Sazebníkem úhrad. S jeho obsahem je uživatel seznámen při uzavření Smlouvy o poskytování služby a obdrží jej v písemné podobě. Uživatel platí za službu na zákadě faktury, kterou vystaví poskytovatel za daný kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Výše úhrady za poskytnuté základní činnosti se počítá dle skutečného času stráveného s uživatelem, včetně času nezbytného k zajištění činností.

Úhradu za poskytované služby může uživatel či jiná osoba provést v hotovosti pracovníkovi služby, účetní Charity Přerov nebo bezhotovostně na bankovní účet Charity Přerov. Tato skutečnost se sjedná v rámci ujednání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele