Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dům sv. Josefa, Centra denních služeb (§ 45)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - od 50 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1838556
 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Adresa: Komenského náměstí 49,75201 Kojetín
 • Telefon: 581762160, 720126475
 • E-mail: cds@prerov.charita.cz
 • Web: www.prerov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina osob, kterým Dům sv. Josefa nabízí své služby:

 • senioři se sníženou soběstačností od 65 let;
 • osoby s tělesným postižením nad 50 let, které mají omezené pohybové schopnosti;
 • osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence, které nevznikly nadužíváním návykových látek) nad 50 let.

Služba není určena pro osoby, které:

 • nejsou schopné převozu;
 • nejsou schopné ani s dopomocí se po dobu nezbytně nutnou postavit na nohy;
 • vyžadují celodenní odbornou pomoc na lůžku nebo je u nich nutná celodenní asistence jednoho pracovníka;
 • nejsou schopné přijímat potravu ústy;
 • jsou agresivní nebo z jiného důvodu nejsou schopné pobytu v kolektivu;
 • vyžadují vzhledem ke svému postižení používání speciálních pomůcek, které nejsou v centru k dispozici

Denní kapacita služby je 10 uživatelů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Dům sv. Josefa nabízí v příjemném bezbariérovém prostředí péči a podporu seniorům se sníženou soběstačností, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku nad 50 let. V bezpečné rodinné atmosféře jim umožňuje strávit část dne smysluplnými aktivitami při zajištění individuálních potřeb.

Cílem služeb poskytovaných v Domě sv. Josefa je:

 • zajistit péči o uživatele v bezpečném rodinném prostředí s důrazem na individuální přístup k jejich potřebám;
 • přispět k aktivizaci uživatelů a posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností;
 • odstranit různé formy sociální izolace zprostředkováním kontaktu se společností;
 • napomáhat k udržení lidí se sníženou soběstačností co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí;
 • poskytnout pečující fyzické osobě čas pro odpočinek, možnost chodit nadále do zaměstnání, nebo si zajistit své osobní záležitosti.

3. Nabízené činnosti

Centrum denních služeb nabízí dle §45 zák. o sociálních službách 108/2006 sb. tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.    

Jako fakultativní služba je poskytovaná přeprava uživatele služebním automobilem (do zařízení a zpět domů).

Sociální služba je poskytovaná na základě písemně uzavřené "Smlouvy o poskytování služeb" a společně vytvořeného "Individuálního plánu" navazujícího na osobní cíl uživatele.

4. Specifika služby

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb - je jediné zařízení v širokém okolí poskytující ambulantní služby seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením. Uživatelé mohou využívat společenskou místnost s jídelním koutem, dílnu pro tvořivou pracovní činnost a procvičování jemné motoriky, tělocvičnu vybavenou pro zdravotní cvičení (gymball, overball, SM systém, rotoped, masážní křeslo), kapli, sociální zařízení s prostorným sprchovým koutem a zahradu s altánovým posezením.Všechny prostory jsou bezbariérové a přizpůsobené pro uživatele s poruchou hybnosti.  

Uživatelé mohou využívat služby zařízení každý pracovní den, nebo jen některé dny v týdnu podle vlastních potřeb.

V rámci služby je zajišťovaná strava a je dbáno na dodržování pitného režimu. Hlavní jídlo (oběd) je zajištěno externím dodavatelem, ostatní jídlo a nápoje se připravují ve vlastní kuchyni.

Sprchový kout je prostorný a vhodný i provyužívat i lidé pohybující se na invalidním vozíku.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  7:00-15:00
   Úterý  :  7:00-15:00
   Úterý  :  7:00-15:00
   Čtvrtek  :  7:00-15:00
   Pátek  :  7:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Podle § 75 písm. g) Zákona 108/2006 Sb. se služby poskytují za úhradu dle platného sazebníku. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. 

Sazebník úhrad za poskytované služby je uvedený na www.prerov.charita.cz

Fakultativní činnost

ANO

Jako fakultativní služba je poskytovaná přeprava uživatele charitním automobilem (do zařízení a zpět domů). 

Sazebník úhrad za poskytované fakultativní služby je uvedený na www.prerov.charita.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory celého zařízení a všech prostor včetně zahrady jsou bezbariérové a přizpůsobené i pro uživatele s poruchami hybnosti. 

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele