Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s lehkou a středně těžkou mírou mentálního postižení a kombinovamného postižení, které nevyžadují vysokou míru podpory. Služba je určena osobám od 19-ti let a je poskytována formou celoročního pobytu. Uživatelům poskytujeme důstojné a bezpečné bydlení, ve kterém jim je poskytnuta taková míra podpory, aby mohli život žít samostatně dle svého přání a rozhodnutí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvořit pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením důstojné a bezpečné bydlení, ve kterém jim bude poskytnuta taková míra podpory, aby mohli svůj život žít samostatně dle svého přání a rozhodnutí. 

Cílem sociální služby Chráněné bydlení je:

 • vytvoření domácího prostředí
 • podpora a pomoc uživatelům v oblastech péče o vlastní osobu a péči o domácnost
 • rozvoj soběstatčnosti a nezávislosti
 • podpora samostatného rozhodování

Zásady sociální služby:

respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost uživatele

 • usilujeme o sociální začleńování uživatele do společnosti
 • respektujeme osobní zájmy a cíle uživatele a přizpůsobujeme službu jeho potřebám
 • podporujeme zájem a snahu uživatele o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu a domácnost
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků k uživateli
 • podpporujeme uživatele ve využívání veřejných služeb

3. Nabízené činnosti

Služba naplňuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) sociálně terapeutické činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Individuální rozpracování je uvedeno v Plánu péče každého uživatele.

Sociální služba je poskytovaná na základě písemně uzavřené sociální služby o poskytování sociální služby. Domov Na zámečku plánuje poskytování sociální služby podle osobních potřeb, přání a schopností uživatelů. Na individuálním plánování se podílí uživatel služby, jeho klíčový pracovník a koordinátor. Každý uživatel má svůj plán spolupráce a plán péče (jeho součástí je plán rizik).

Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích.

Tato služby je poskytovaná v rodinném domě v obci Rokytnice. Dům je jednopodlažní, jeho součástí je garáž. V domě se nachází kuchyň, obývací pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, koupelna, WC, menší šatna, dvůr s menší zahrádkou. 

 

4. Specifika služby

Sociální služby Chráněné bydlení není určena osobám:

 • které vyžadují vysokou míru podpory
 • zdravotní stav osoby vyžaduje  poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Přehled úhrady za ubytování a stravu platné od 1. 7. 2022

2 lůžkový pokoj - 200,- Kč /den

strava 205,- Kč/den

Fakultativní činnost

NE

Domov nabízí tyto fakultativní služby: doprava autem Domova            21,02 Kč/kilometr

                                                            kopírování dokumentů                 2,50 Kč jedna strana

                                                                                                                 5,00 Kč oboustranně

                                                            telefonní hovory z pevné linky     cena dle fakturovaných údajů

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Dům je částečně bezbariérový. U vstuních dveří je schod, koupelna není přizpůsobena imobilním uživatelům)

Název poskytovatele

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985911

Kontaktní údaje na poskytovatele