Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - od 50 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář určený pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním od 50 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je podpora seniorů a osob s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence od 50 let. Chceme být místem, které bude v uživatelích pomocí individuálního přístupu podporovat udržení jejich schopnosti a soběstačnost a být prostorem pro setkávání s jejich vrstevníky.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Nabídka služeb: V denním stacionáři poskytujeme našim uživatelům tyto základní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dle kapacity a zájmu poskytujeme i fakultativní služby.

4. Specifika služby

Nejsme schopni službu poskytovat:

 • zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci v kolektivu
 • zájemcům, kteří komunikují jiným jazykem, než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry
 • zájemcům trvale upoutaným na lůžko

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  6:30-15:00
   Pondělí  :  6:30-15:00
   Úterý  :  6:30-15:00
   Čtvrtek  :  6:30-15:00
   Pátek  :  6:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Poskytované služby – fakultativní činnosti:
Dohled nad užitím přinesených léků
Zajištění drobného nákupu
Doprava do a z denního stacionáře
(jen pro klienty bydlících na území města Lipník nad Bečvou a jeho
místních částí)
 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

49559044

Kontaktní údaje na poskytovatele