Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

  • Adresa: Sobotín 68,78816 Sobotín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje následující základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Další poskytované činnosti: a) služby nad rámec základních činností - fakultativní služby, vč. ošetřovatelských služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

4. Specifika služby

Poslání služby Poskytujeme celoroční péči seniorům. Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními hodnotami a smysluplnou přítomností a budoucností. Prostřednictvím služby klient: má zajištěnou dosažitelnou pomoc v péči o svoji osobu má zajištěnou dosažitelnou ošetřovatelskou péči má možnost zlepšit nebo udržet své stávající schopnosti v sebeobsluze může žít způsobem života podobným životu jeho vrstevníků s ohledem na jeho zachovalé schopnosti Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domově pro seniory: - poskytujeme potřebnou míru pomoci - míra naší pomoci vychází ze skutečných potřeb člověka - podporujeme klienta v činnostech, které si dokáže udělat sám - s klientem jednáme důstojně - k člověku přistupujeme s úctou, nehodnotíme jeho život ani jednání a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k němu

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Celková úhrada za poskytované služby je složena z úhrady: - stravování - ubytování - péče, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči, v souladu s § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - a případných služeb nad rámec základních činností Minimální částka, která zůstává klientovi po úhradě stravy a ubytování, činí 15% z jeho měsíčního příjmu.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

IČ poskytovatele

42766214

Kontaktní údaje na poskytovatele