Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nejste sami - mobilní hospic.z.ú., Paliativní péče

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nemocným dospělým i dětem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se nemocný sám rozhodl nepokračovat v protinádorové či jiné léčbě.

Klient i rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu/kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které toto stadium nemoci provázejí.

V rodině je alespoň jedna osoba připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o nemocného.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nejste sami je poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči.

Poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně komplexní péči o pacienta, na kterém spolupracuje mutli-disciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků a duchovních. Nabízíme specializovanou lékařskou a zdravotní paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc. Na podporu dospělým i dětským klientům v terminálním stádiu onemocnění. Hlavním cílem je v konečných stádiích nemoci a umírání snížit utrpení spojené s nesnesitelnou bolestí. Pacientům zlepšujeme kvalitu života a umožňujeme jim strávit závěr života v jejich nejpřirozenějším prostředí, tedy doma. Vytváříme tak důstojné podmínky pro odchod z tohoto světa bez bolesti a zbytečného utrpení.

 

 

Bydliště nemocného v době ošetřování mobilní hospicovou službou je v okrese Olomouc a jeho okolí (max. 30 km do Olomouce).

 

Je zde přímá návaznost na již zaregistrované služby Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., a to odlehčovací služba a odborné sociální  poradenství.

3. Nabízené činnosti

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči, tedy odbornou lékařskou a zdravotní péči dětským i dospělým pacientům, kteří se nachází ve stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání. Služby jsou poskytovány dvěma multidisciplinárními týmy z pohledu komplexního přístupu ke klientovi a jeho rodině (bio-psycho-socio-spirituální přístup).  

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje registrované zdravotní služby v těchto odbornostech:

925 – všeobecná sestra

926 – mobilní specializovaná paliativní péče

720 – paliativní ambulance

 

Lékařské služby v oboru paliativní medicína, které jsou poskytovány

 • komplexní vyšetření lékařem
 • cílené vyšetření lékařem
 • kontrolní vyšetření lékařem
 • telefonický kontakt
 • katetrizace muže
 • rozpis terapie, léčba symptomů
 • evakuační punkce dutin (ascites, fluidothorax)
 • invazivní léčba bolesti

Ošetřovatelské služby, které poskytujeme:

 • zavedení/ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči
 • ošetřovací návštěvy – domácí péče, typ i., ii., iii.
 • fyzická asistence při poskytování domácí péče
 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 • odběr biologického materiálu
 • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 • ošetření stomií
 • klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
 • aplikace inhalační a léčebné terapie, p.o., s.c., i.m., i.v. uv, a další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 • aplikace infúzní terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 • dohled nad průběhem infúzní terapie
 • lokální ošetření
 • edukace, reedukace, ošetřovatelská rehabilitace

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Tato služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

IČ poskytovatele

04871243

Kontaktní údaje na poskytovatele