Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Konziliární tým paliativní péče FN Olomouc, Paliativní péče

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku / věk nezjištěn

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 666666
 • Druh služby: Paliativní péče
 • Adresa: I. P. Pavlova 185,77900 Olomouc
 • Telefon: 588 445 407
 • E-mail: info@fnol.cz
 • Web: www.fnol.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Pacientům hospitalizovaným ve FN Olomouc s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním a jejich rodinným příslušníkům

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • Služba zajišťuje opravdu komplexní péči o pacienty s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním a jejich rodiny. Multidisciplinární tým poskytuje podporu pacientům, kteří se ocitají ve složité situaci, a jejich rodinám. Nabízí informace o možnostech léčby (kurativní, paliativní), vytváří bezpečný rámec pro komunikaci a rozhodování o dalším postupu. Může také zajistit návaznost dalších služeb v rámci regionu. Základem je otevřená komunikace s klientem a jeho rodinou o situaci umožňující volbu možných řešení dle preferencí pacienta a jeho rodiny.

3. Nabízené činnosti

Službu zajišťuje multidisciplinární tým odborníků. Členy týmu jsou zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, psychologové, kaplan. Péče je opravdu komplexní, je určována preferencemi a potřebami klientů a jejich rodin a je tak cílená.

 • Tým nabízí v rámci konziliární činnosti:
  • Konziliární činnost - zaměřená na řešení symptomů (bolest, dušnost, nespavost, nevolnost, poruchy spánku, úzkost, deprese a další příznaky).
  • Komunikace hodnotového systému a preferencí klienta a rodiny, stanovení cíle a plánu péče, podpora vytvoření dříve vysloveného přání, formulace limitace péče, mediace diskrepantních očekávání v rámci rodiny atd.
  • Psychosociální podpora pacienta a rodiny.
  • Koordinace péče v rámci zdravotnického zařízení i mimo ně - v rámci bydliště pacienta či regionu.
  • Sociální poradenství.
  • Psychologická péče a podpora.
  • Spirituální podpora.

4. Specifika služby

 • Péče je poskytována pacientům hospitalizovaným na všech odděleních FN Olomouc, bez ohledu na specifickou příčinu jejich závažných zdravotních obtíží. Je poskytována na žádost primárního ošetřujícího týmu, pacienta nebo jeho rodinných příslušníků. Péče je poskytována bezplatně.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  7:00-15:00
   Čtvrtek  :  7:00-15:00
   Pátek  :  7:00-15:00
   Pondělí  :  7:00-15:00
   Úterý  :  7:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ poskytovatele

00098892

Kontaktní údaje na poskytovatele