Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nemocnice Prostějov, Budova G, 3. patro, Paliativní péče

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby s chronickým onemocněním
  • senioři
  • osoby v krizi

Věkové skupiny

  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Lůžková paliativní péče je zaměřena na komplexní péči o osoby se závažným, život ohrožujícím onemocněním, s cílem zlepšit kvalitu jejich života ovlivněnou nevyléčitelným onemocněním, a dále na doprovázení a podporu jejich příbuzných či blízkých osob, případně osob pozůstalých.

Paliativní péče v Nemocnici Prostějov cílí zejména na pacienty v pokročilých stadiích onkologických onemocnění, chronické obstrukční plicní nemoci, nefrologických onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění apod., a samozřejmě také na křehké geriatrické pacienty.

2. Smysl, poslání a cíl služby

V rámci lůžkové paliativní péče se zaměřujeme zejména na léčbu bolesti, dušnosti, nespavosti, nevolnosti, poruch spánku, úzkosti, deprese a dalších symptomů, které s sebou nevyléčitelné, život ohrožující onemocnění, přináší.

Součástí poskytované péče paliativním pacientům je odborné sociální poradenství poskytované sociální pracovnicí (https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/sluzba/1537/) a spirituální podpora poskytovaná paní kaplankou.

3. Nabízené činnosti

Dle potřeb pacienta v paliativní péči spolupracujeme s praktickými lékaři, odbornými ambulantními specialisty, dalšími poskytovateli sociálních či zdravotních služeb, poskytovateli mobilní specializované paliativní péče apod.

Cílem lůžkové paliativní péče v Nemocnici Prostějov je umožnit pacientům s nevyléčitelným, život ohrožujícím onemocněním, prožít závěrečnou etapu života v co nejvyšší možné kvalitě, minimalizovat jejich marnou léčbu a s pacientem plánovat paliativní léčbu s jasně stanovenými cíli. Jde zejména o zjištění, jak pacient rozumí své nemoci a její prognóze, do jaké míry se chce zapojit do rozhodování o péči, jaké jsou jeho hodnoty a preference stran další péče, zda existují specifická témata, která by chtěl pacient sepsat v podobě dříve vyslovených přání, kdo by měl za pacienta rozhodovat, pokud toho on už sám nebude schopen, apod.

4. Specifika služby

Při poskytování paliativní péče uplatňujeme individuální přístup ke každému pacientovi, dostatek času věnujeme rozhovorům o tématech spojených se závěrem života, která zajímají jak pacienta, tak i jeho příbuzné či blízké a srozumitelným způsobem informujeme, jaké kroky pacienta v rámci naplňování plánu paliativní péče čekají, v jakém pořadí, jaký benefit mohu pacientovi přinést apod.

V rámci fakultativních činností nabízíme za úhradu rodinným příslušníkům či blízkým osobám pacientů v paliativní péči možnost nepřetržité přítomnosti při jejich hospitalizaci.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Středomoravská nemocniční a.s.

IČ poskytovatele

27797660

Kontaktní údaje na poskytovatele