Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní centrum - ELIM Hranice, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18. let.
 • Dospělí (27 – 64 let) - Horní hranice je určená mírou sobětačnosti.
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8249258
 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Adresa: Třída Československé armády 184,75301 Hranice
 • Telefon: 731751612
 • E-mail: elim@elim-hranice.org
 • Web: www.elim-hranice.org

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší, muži a ženy, přednostně z regionu Hranicka.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Denní centrum – ELIM Hranice je snaha o aktivizaci osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání, co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme například: finanční problémy a špatné hospodaření, nežádoucí sociálními návyky, absenci pracovních návyků, absenci dovedností nezbytných ke zvládnutí péče o vlastní osobu.

 

Cílem služby je posílení či vybudování sociálních vazeb u uživatele a jeho začlenění do společnosti.

Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služby a pomoc při návratu do běžného života a na trh práce.

Krátkodobým cílem je obnova nebo vybudování základních hygienických a společenských návyků a motivace uživatelů ke změně v životě.

3. Nabízené činnosti

Nabízené služby:

V Denním centru klient může provést osobní hygienu, vyprat si šaty, připravit si jídlo. Může také využít sociálního poradenství a pomoci při řešení nepříznivé sociální situace. 

Osobní hygiena

K dispozici je sprchový kout se zásobníkem s tekutým mýdlem. K provedení osobní hygieny si klient může zapůjčit ručník, je zde také možnost požádat o další hygienické potřeby dle aktuální nabídky, např. zastřihovače vlasů. V rámci osobní hygieny je také možné vyprat si šaty v automatické pračce, popřípadě vysušit v sušičce. V odůvodněných případech je také možné využít možnosti výměny šatstva v šatníku.

Příprava stravy

K přípravě stravy mohou uživatelé využít zázemí a vybavení, které se nachází v denní místnosti (kuchyňská linka, rychlovarná konvice, elektrický sporák, mikrovlnná trouba, digestoř, nádobí). Je také možné využít nabídku základní potravinové pomoci (instantní polévka, káva, čaj, pečivo) dle aktuálního Ceníku potravinové a hygienické pomoci.

Sociální poradenství

Pracovníci denního centra jsou připraveni pomoci v následujících oblastech:

 • při vyřizování osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.)
 • při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • při hledání vhodného zaměstnání
 • při sepisování dokumentů, při sestavování a podávání žádostí
 • při jednání na úřadech či u lékaře
 • při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě, na ubytovně apod.)
 • při navázání kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami
 • v jiných osobních záležitostech

4. Specifika služby

Provozní doba v pracovní dny:

Od   9.00 hod. do 12.00 hod.
Od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  13:00-15:00
   Středa  :  9:00-12:00
   Pondělí  :  13:00-15:00
   Pondělí  :  9:00-12:00
   Úterý  :  13:00-15:00
   Úterý  :  9:00-12:00
   Čtvrtek  :  13:00-15:00
   Čtvrtek  :  9:00-12:00
   Pátek  :  13:00-15:00
   Pátek  :  9:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

ANO

Ceník fakultativních služeb:

 

Káva, čaj, polévka:    5 Kč

Praní + sušení:        20 Kč

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory nejsou bezbariérové.

Název poskytovatele

ELIM Hranice o.p.s.

IČ poskytovatele

02159554

Kontaktní údaje na poskytovatele