Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Následná a paliativní péče, Paliativní péče

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

  • osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

SPEKTRUM  PÉČE

Ambulance paliativní péče a geriatrie je zaměřena na komplexní péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním  se snahou zachovat jejich důstojnost, osobnost a jedinečnost a s cílem zlepšit kvalitu jejich života v situaci těžké, pokročilé nemoci.

Péče je určena pro pacienty s onkologickým onemocněním již v průběhu onkologické léčby,  ale především po ukončení  aktivní onkologické léčby (CHT-chemoterapie, RT, biologická léčba . . .), kdy už je doporučena pouze symptomová léčba.

Pečujeme o pacienty se systémovým onemocněním  v terminální fázi – srdeční selhání, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), renální, jaterní selhání.

Dále je ambulance paliativní péče a geriatrie pro křehké geriatrické pacienty, nemocné s těžkou, pokročilou Alzheimerovou demencí, Parkinsonovou nemocí, a pokročilé neurodegenerativní onemocnění, ALS (amyotrofická laterální skleróza).

Zaměřujeme se převážně na léčbu bolesti, ale  i ostatních symptomů, které sebou dané  onemocnění v průběhu přináší (dušnost, nevolnost, zvracení, nechutenství, poruchy spánku, úzkost,  strach, deprese, delirium a další). Provádíme převazy chronických ran, odlehčovací punkce ascitu, rehydratační infuzní terapii.

 

Součástí naší péče je podpora psychologická, spirituální a sociální.

V rámci komplexního přístupu spolupracujeme s praktickými lékaři, s odbornými ambulantními specialisty, psychology, dále pak se sociální sestrou, s  agenturou domácí péče, s charitou, s domovy seniorů či s nemocničním kaplanem (knězem).

 

Dle potřeby pacienta a dle jeho aktuálního zdravotního stavu domluvíme hospitalizaci na Oddělení následné a paliativní péče Nemocnice Hranice, nebo pacienta předáme do hospicové péče (lůžkový hospic nebo MSPP-mobilní specializovaná paliativní péče).

 

Cílem ambulance paliativní péče a geriatrie je umožnit pacientům s nevyléčitelným onemocněním prožít závěr svého života v co nejlepším komfortu a kvalitě, zabránit zbytečným výjezdům RZP, omezit akutní hospitalizace, omezit marnou léčbu.

 

Snažíme se o individuální přístup, dobrou komunikaci s pacientem a s jeho rodinou. Pečující rodina je nedílnou součástí týmu a její role je nezastupitelná.

Považujeme za důležité udělat si čas na pacienta, zajistit dostatek prostoru na otázky a odpovědi a zjistit tak, jaká jsou jeho očekávání a jaká jsou očekávání rodiny.

Nezbytné je pravdivě informovat o nemoci, o jejím průběhu, pokročilosti, prognóze a další možné léčbě.

Cílem je vytvořit pozitivní plán paliativní péče – nebo-li co budeme dělat, jak budeme postupovat.

 

Paliativní péče dává smysl, je to dobrá cesta!

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  
  • Ambulantní
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Nemocnice Hranice a.s.

IČ poskytovatele

47677406

Kontaktní údaje na poskytovatele