Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Darmoděj z.ú. - Služba následné péče, Služby následné péče (§ 64)

Forma sociální služby

Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4780784
 • Druh služby: Služby následné péče (§ 64)
 • Adresa: Nábřežní 539/4,79001 Jeseník
 • Telefon: 774742449
 • E-mail: ulrichova@darmodej.cz
 • Web: www.darmodej.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Hlavní 198,79084 Mikulovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Služba poskytovaná ambulantní formou obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná pobytovou formou obsahuje vedle třech základních činností také: d) poskytnutí ubytování, e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Své životní situace mohou klienti řešit v rámci individuálních pohovorů a na skupinových aktivitách - informační setkání, skupinové poradenství, skupina prevence relapsu, domovská skupina, skupina „Zvládání života“ a socioterapie. Nejčastějšími tématy jsou vztahy, práce a bydlení po ukončení účasti v programu.

4. Specifika služby

Služba následné péče Jeseník i Mikulovice je primárně určena klientům s absolvovanou léčbou a s prokázanou tříměsíční abstinencí. Jedná se o osoby, které léčbu své závislosti absolvovaly ústavní nebo ambulantní formou ve zdravotnickém zařízení, terapeutické komunitě nebo věznici se zvláštním režimem a prokazatelně abstinují. Klient přichází do strukturovaného programu, který je rozdělen do 3 fází. Účast na aktivitách doléčovacího programu je procentuálně uvedena v individuálním kontraktu klienta. Pro každou fázi je s klientem sepsán nový individuální kontrakt a jeho účast na aktivitách se postupně snižuje. Služba prostřednictvím poskytovaných služeb podporuje klienty v jejich ukotvení, stabilizaci a začlenění do společnosti bez návykových látek.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  16:00-17:30
   Středa  :  16:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služba následné péče je poskytována bezplatně. Klient hradí náklady spojené s pobytovou službou Darmoděj z.ú. - Službou následné péče, a to 4 600 Kč(v případě zaměstnání klienta je poskytnuta sleva z nájmu). Před nástupem na pobytovou službu klient zaplatí v kanceláři Darmoděj z.ú. vratnou zálohu ve výši 500 Kč, která mu je při ukončení pobytové služby vrácena v plné výši v případě, že nevznikly za jeho pobytu žádné škody jeho vlastním přičiněním.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Darmoděj z.ú.

IČ poskytovatele

27027864

Kontaktní údaje na poskytovatele