Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Amaro khamoro, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • etnické menšiny
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována rodinám, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací či sociálně nežádoucími jevy, alespoň s jedním dítětem do 18 let věku. Služba je také poskytována těhotným ženám.Jde zejména o rodiny, kde se vyskytuje např. dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy s výchovou dětí, nedostatečně podnětné prostředí pro rozvoj, vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, trestná činnost, závislosti apod

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Amaro Khamoro(„Naše sluníčka“) je poskytovat podporu rodinám sdětmi, které se nachází vsociálně nepříznivé situaci (např. jsou vnestabilní finanční situaci, dlouhodobě nezaměstnaní, mají nízké vzdělání, bydlí vnevyhovujících podmínkách), prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb. Jde o služby, které pomáhají členům těchto rodin zmírnit dopady jejich situace, zejména na výchovu a vzdělávání dětí. Pomoc je především vpodobě předškolní a školnípřípravy, doprovodů, zajištěníkontaktů sodborníky a úřady, základního sociálního poradenství.Služba je poskytována na území města Olomouce, zejména v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, a to terénní formou v rodinách klientůnebo ambulantní formou v prostorách naší služby (Řezníčkova 8, Olomouc). Služba Amaro Khamoroje součástí Charity Olomouc, která při poskytování služeb vychází z křesťanských hodnot.

Dlouhodobým cílem poskytované služby je zvýšit aktivitu, samostatnost a celkovou schopnost rodiny řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují její fungování a mají dopady zejména na výchovu a vzdělání dětí.

Tento cíl obsahuje následující tři dílčí cíle:

Rodina si udrží nebo zvýší míru aktivity, odpovědnosti a samostatnosti v přístupu ke vzděláníavýchově dětí.

Rodina si udrží nebo zvýší míru své aktivity, odpovědnosti a samostatnosti při řešení nepříznivé sociální situace.

Rodina se více začlení do běžné společnosti, lépe se orientuje v nabídce pomoci a důležitých institucích.

3. Nabízené činnosti

Nabízíme podporu rodinám s dětmi, které se nachází v sociálně nepříznivé situaci (např. jsou v nestabilní finanční situaci, dlouhodobě nezaměstnaní, mají nízké vzdělání, bydlí v nevyhovujících podmínkách), a to prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb. Jde o služby, které pomáhají členům těchto rodin zmírnit dopady jejich situace, zejména na výchovu a vzdělávání dětí. Pomoc je především v podobě předškolní a školní přípravy, doprovodů, zajištěním kontaktů s odborníky a úřady, základním sociálním poradenstvím.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  07:30-17:30
   Středa  :  07:30-17:30
   Čtvrtek  :  07:30-17:30
   Pátek  :  09:00-12:00  -  pracovní doba je určena pro kontakt s veřejností
   Pondělí  :  07:30-17:30
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  09:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele