Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Terénní programy Šumpersko, Terénní programy (§ 69)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Věková a cílová skupina uživatelů:

Osoby starší 16 let žijící v sociálně vyloučených komunitách na území ORP Šumperk, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a poskytovat jim služby v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

 

Cíle poskytování sociálních služeb:

Uživatel služby žijící důstojným způsobem života, což znamená:

 • uživatel, který zná svá práva a povinnosti a umí si vyřídit běžné záležitosti (např. najít si zaměstnání, bydlení, vyřídit si doklady a potřebné dávky, vyplňovat tiskopisy),
 • uživatel, který umí hospodařit s financemi,
 • uživatel, který žije zdravým životním stylem (zdraví a zdravotnictví, životospráva, hospodaření v domácnosti),
 • uživatel, který umí komunikovat a je zodpovědný za své jednání.

Zásady poskytování služby

 • Mlčenlivost - informace zjištěné při práci se zájemcem o službu nebo s uživatelem služby sdělujeme dalším stranám pouze s jeho souhlasem. Respektujeme, když chce uživatel zůstat v anonymitě.
 • Diskrétnost – při doprovodech a jednání s uživatelem nejsme označeni logem organizace a nelze identifikovat, že se jedná o sociálního pracovníka. Pracovník jedná s uživatele na veřejnosti tak, aby chránil jeho soukromí.
 • Individuální přístup k uživatelům služby – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečnému člověku s jedinečným problémem. I když dva uživatelé mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně. Jednání přizpůsobujeme uživateli.
 • Rovný přístup k uživateli – pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti (bez ohledu na pohlaví, postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status, apod.).
 • Bezplatnost  - terénní služba je poskytována bezplatně.
 • Respektování volby uživatele služby – uživatele informujeme o možnostech řešení jeho problému a seznamujeme ho s důsledky jeho rozhodnutí. Vždy necháváme rozhodnutí, jak bude problém řešen, na uživateli.
 • Ochrana důstojnosti uživatele služby – respektujeme uživatele služby. Nijak se nad ním nepovyšujeme ani ho neponižujeme. Jednáme s uživatelem rovnocenně. Přijímáme uživatele takového, jaký je.

3. Nabízené činnosti

základní poradenství-informace o naší službě, o jiných službách a veřejných institucích, informace o dávkách zprostředkování kontaktu - kontakt s jinými službami a veřejnými institucemi, doprovázíme a asistujeme při vyřizování osobních záležitostí pomoc při uplatňování práv - pomáháme při obstarávání osobních záležitostí, hledání zaměstnání, bydlení, vyřizování dokladů, vyplňování žádostí, nácvik sociálních dovedností jako je hospodaření, vystupování před zaměstnavatelem, telefonování

4. Specifika služby

práce s uživateli v jejich přirozeném prostředí

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00 - 13:00
   Úterý  :  09:00-12:00
   Středa  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00 - 13:00
   Čtvrtek  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00 - 13:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

služba je poskytována bezplatně

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

IČ poskytovatele

68145209

Kontaktní údaje na poskytovatele