Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4631570
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Dolní náměstí 200/2,77900 Olomouc
 • Telefon: 777916267
 • E-mail: franc@podaneruce.cz
 • Web: www.podaneruce.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Školní 199,78833 Hanušovice
 • Adresa: Vrahovická 329/83,79811 Prostějov
 • Adresa: Valová 268/2,78901 Zábřeh

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Primární cílovou skupinou jsou:

 • osoby ohrožené nelátkovou závislostí, např. patologickým hráčstvím, hazardní hráči/hráčky,
 • osoby s problematikou látkových závislostí,
 • rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním.

Podrobnější popis primární cílové skupiny:

 • hazardní hráči/ hráčky - hraní automatů, rulety, pokeru, hazard na internetu, sázkařství,…,
 • uživatelé návykových látek (hlavně marihuana a pervitin) motivováni i nemotivováni k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení,
 • rodiče, manželé, partneři, sourozenci, blízcí příbuzní osob s návykovým chováním,
 • osoby, které dochází na testování na OPL z moči (převážně doporučováni z OSPOD)

 

Sekundární cílovou skupinou jsou:

 • obecná populace, studenti, široká veřejnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra komplexní péče v Olomouckém kraji (CKP) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, užívání nealkoholových návykových látek, nelátkové závislosti). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním. Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života. CKP v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

Mezi obecné cíle CKP patří:

 • Pokračování v práci na rozvoji a realizaci integrovaného CKP v Olomouckém kraji a koncepci a realizaci Centra komplexní péče o klienty s problematikou závislostí v Olomouckém kraji.
 • Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Individuální poradenství a terapie, skupinová terapie, informační servis, práce s rodinou, pomoc v krizi, sociální práce a dluhové poradenství. Primární prevence.

4. Specifika služby

CKP je realizátorem programu "Hra na hraně":

Hra na hraně

                 program primární prevence problémového hraní

 • Vzdělávací program převzatý od americké společnosti „Hazelden“, transformovaný do českého prostředí
 • Program je zaměřený na prevenci problémového hráčství mezi teenagery a mladými dospělými
 • Cíle programu:
  • Informovat mladé lidi o skutečnosti souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky
  • Povzbuzovat odpovědné rozhodování
  • Předejít tomu, aby se z mladých lidí stali problémoví hráči
 • Co je program Hra na hraně?Vzdělávací program o třech výukových blocích zaměřený na prevenci problémového hráčství.
 • Zábavné a poutavé multimediální metody
 • Návaznost lekcí
 • Důraz na výuku rozhodovacích procesů a řešení problémů
 • Poselství propagující zodpovědné hráčství chápané jako rozumné podstupování rizik, spíše než totální abstinenci
 • Pro koho je program určen?
  • Pro žáky a studenty od 7. třídy ZŠ až po studenty SŠ
 • Zařazení programu do RVP
 • Uvítáme účast pedagoga na programu, neboť pedagog je součást třídního kolektivu.
 • Časové rozložení programu: každý blok by měl být realizován v rámci jednoho týdne: první blok (3x45min); druhý blok (3x45min); třetí blok (2x45min). Třetí blok se doporučuje realizovat s odstupem tří týdnů od ukončení druhého bloku programu.
 • Nabídka programu je kapacitně omezena.
 • Nabídka je pro všechny školy v rámci Olomouckého kraje
 • Program je poskytován ZDARMA

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Častulíková

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Lektorka primární prevence

+420 775 404 808

castulikova@podaneruce.cz

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:00-16:00
   Středa  :  09:00-17:00
   Čtvrtek  :  09:00-17:00
   Pondělí  :  09:00-17:00
   Úterý  :  09:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele