Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov se zvláštním režimem, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5069459
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Komárov 262,78501 Komárov
 • Telefon: + 420 730 175 713
 • E-mail: strelcova@dskomarov.cz
 • Web: www.dskomarov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám ve věku 50 let a více s diagnostikovanou demencí (převážně Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence), jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či pobytových odlehčovacích služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

"Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a zajistit soběstačnost co nejdelší možnou dobu“.

Posláním Domova se zvláštním režimem je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na jejich individuální potřeby, kvalitu života a úctu.

Při poskytování služeb v domově se zvláštním režimem ve vztahu ke klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup – ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost – jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce – pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.).
 • Osobní přístup – pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Cíl služby:

 • zajištění důstojné a empatické podpory a péče všem klientům
 • podpora vlastního rozhodování klientů v jejich osobních záležitostech
 • udržení stávajících schopností a podpora soběstačnosti klientů (dokud a pokud to jde)
 • podpora klientů v zachování přirozených vztahů, zvyků a zájmů dle jejich možností a přání (pakliže to umožňují provozní a personální možnosti Domova)
 • poskytnutí kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu

 

3. Nabízené činnosti

Pobytová sociální služba

Služby jsou zajištěny odborným personálem s Etickým kodexem a respektováním práv člověka. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 50 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v domově se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

+ základní sociální poradenství

 

Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu – snažíme se vytvářet domácí prostředí, navozovat atmosféru bezpečí a pohody tak, aby případný stres vyvolaný vážnými změnami v životě klientů byl co nejmenší. Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, po celý kalendářní rok. K dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje. Dále klientům slouží společenské (odpočinkové) místnosti a zahrada. Kapacita pobytové služby je max. 90 klientů.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace Vám poskytne sociální pracovnice:

Bc. Nikola Šaršová, DiS.

socialni@dskomarov.cz

+420 739 715 344

Fakultativní činnost

ANO

Informace Vám poskytne sociální pracovnice:

Bc. Nikola Šaršová, DiS.

socialni@dskomarov.cz

+420 739 715 344

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Senioři Komárov s.r.o.

IČ poskytovatele

02666464

Kontaktní údaje na poskytovatele