Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4074904
 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Adresa: Komárov 262,78501 Komárov
 • Telefon: 730 175 713
 • E-mail: strelcova@dskomarov.cz
 • Web: www.dskomarov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám ve věku 55 let a více, jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

"Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a zajistit soběstačnost co nejdelší možnou dobu".

Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem na své blízké.

Při poskytování služeb v domově seniorů ve vztahu ke klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup – ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost – jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce – pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.).
 • Osobní přístup – pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Cíl služby:

 • zajištění důstojné a empatické podpory a péče všem klientům
 • podpora vlastního rozhodování klientů v jejich osobních záležitostech
 • udržení stávajících schopností a podpora soběstačnosti klientů (dokud a pokud to jde)
 • podpora klientů v zachování přirozených vztahů, zvyků a zájmů dle jejich možností a přání (pakliže to umožňují provozní a personální možnosti Domova)
 • poskytování kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu

 

3. Nabízené činnosti

Pobytová sociální služba

Služby jsou zajištěny odborným personálem s Etickým kodexem a respektováním práv člověka. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 49 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v domově se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

+ základní sociální poradenství

 

Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu – snažíme se vytvářet domácí prostředí, navozovat atmosféru bezpečí a pohody tak, aby případný stres vyvolaný vážnými změnami v životě klientů byl co nejmenší. Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, po celý kalendářní rok. K dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje. Dále klientům slouží společenské (odpočinkové) místnosti a zahrada. Kapacita pobytové služby je max. 10 klientů.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace Vám poskytne sociální pracovnice:

Bc. Nikola Šaršová, DiS.

socialni@dskomarov.cz

+420 739 715 344

Fakultativní činnost

ANO

Informace Vám poskytne sociální pracovnice:

Bc. Nikola Šaršová, DiS.

socialni@dskomarov.cz

+420 739 715 344

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Senioři Komárov s.r.o.

IČ poskytovatele

02666464

Kontaktní údaje na poskytovatele