Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

NZDM v Hanušovicích, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • etnické menšiny
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7681237
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Školní 199,78833 Hanušovice
 • Telefon: 773537957
 • E-mail: cechova@podaneruce.cz
 • Web: www.podaneruce.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7-26 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně.

 

Snažíme se o to, aby děti a mládež smysluplně trávily volný čas ve svém přirozeném prostředí na území města Hanušovice.

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby:

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  13:00-17:00
   Středa  :  13:00-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-17:00
   Pondělí  :  13:00-17:00
   Úterý  :  13:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  10:00-16:00
   Středa  :  10:00-16:00
   Čtvrtek  :  10:00-12:00
   Pondělí  :  10:00-12:00
   Úterý  :  10:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele