Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Služba je poskytována osobám od 20-ti let.
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7314180
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Nádražní 388,78401 Červenka
 • Telefon: 58 51 55 819
 • E-mail: prochazkova@novezamky.cz
 • Web: www.novezamky.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Olomoucká 345,78391 Uničov
 • Adresa: Staroměstské náměstí 233/10,78401 Litovel
 • Adresa: Pavlínka 1141/17,78401 Litovel
 • Adresa: Drahanovice 283,78344 Drahanovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena můžům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních sebeobslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Celková kapacita služby chráněné bydlení je 33 míst. Kapacita služby v chráněném bydlení Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, místo poskytování Červenka je 5 míst. Místo poskytování Uničov je kapacita 6 míst a místo poskytování Drahanovice je kapacita 6 míst. Místo poskytování Ltovel, Pavlínka 1141 je kapacita 8 míst. Místo poskytování Litovel,  Staroměstské náměstí 233 je kapacita 8 míst.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby poskytované v chráněném bydlení Červenka, Uničov, Drahanovice  a Litovel je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné společnosti.

Zásady poskytování služby:

 1. Individualizace služeb - služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele.
 2. Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností - podpora je směřována k rozvoji schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře
 3. Partnerský přístup - pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem

Cíl poskytované služby:

 • poskytovat podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje
 • naučit uživatele vést samostatně domácnost, naučit uživatele přebírat zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat
 • dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném prostředí s minimální potřebnou podporou
 • naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby
 • podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho přání a potřeby
 • podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů.

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba podle odst. 2, § 51, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. poskytnutí ubytování
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. sociálně terapeutické činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Neposkytujeme sociální služby osobám:

 1. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
 2. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských vztazích a ve společném soužití.
 3. imobilním, a to v části budov chráněného bydlení, která nejsou bezbariérová

Služba je poskytována denně v době od 7,00 do 19,00 hodin.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Středa  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Neděle  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
   Sobota  :  07:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1.   výše úhrad za poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů:

 1. v jednolůžkovém pokoji                                                                        200,- Kč denně
 2. ve dvoulůžkovém pokoji                                                                       180,- Kč denně

   

   2. výše úhrad za poskytnutí stravy:

 1. samostatné stravování z vlastních surovin                                            bez úhrady
 2. pomoc s přípravou stravy                                                                      90,- Kč/hod/1 pracovník

      (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin)    

   

   3.   výše úhrad za péči

  1. dle skutečného spotřebovaného času  nezbytného k zajištění úkonu                            

                                                                                                             90,- Kč/hod/1 pracovník      

    

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Všechny domy, ve kterých je poskytována sociální služba chráněné bydlení jsou bariérové.

Název poskytovatele

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70890871

Kontaktní údaje na poskytovatele