Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

odborné sociální poradenství, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • oběti trestné činnost
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let) - Cílová skupina je od 18 let věku
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4614010
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Boženy Němcové 101/16,75002 Přerov
 • Telefon: 773821001
 • E-mail: office@kappa-help.cz
 • Web: www.kappa-help.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina je vzhledem k charakteru služby omezena věkem. Služba je poskytována od 18 let věku jedince. Horní věková hranice není omezena.

Oběti domácího násilí

Oběti obchodu s lidmi

Oběti trestné činnosti

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, tím, že se stali obětí trestného činu, domácího násilí či obchodování s lidmi. Nabízí pomoc s řešením životní situace, posílení kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti.

 

Cíle služby

Hlavním cílem sociální služby je individuální přístup ke klientovi, motivace k řešení nepříznivé sociální situace, vedení k samostatnosti.

 

Cíle:

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami

2. stabilizace psychického stavu

3. stabilizace sociální a právní situace

4. život bez násilí

 

Principy služby:

Nízkoprahovost – Služby mohou být poskytovány anonymně a bez předchozího objednání

Důvěrnost – v případě využití služby dbáme na ochranu osobních údajů, nejedná-li se o anonymního klienta…

Respekt k osobní volbě klientů a nehodnotící přístup – dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně.

Veřejná přístupnost ke službě, nestrannost - jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám cílové skupiny.

Bezplatnost – Služby sociálního charakteru jsou poskytovány zdarma.

 

3. Nabízené činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí zprostředkování navazujících služeb

b) sociálně terapeutické činnosti socioterapie, terapeutické aktivity, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování běžných záležitostí pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Sociální a psychologické poradenství.

4. Specifika služby

Hlavním cílem sociální služby je individuální přístup ke klientovi, motivace k řešení nepříznivé sociální situace, vedení k samostatnosti.

Cíle:

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami

2. stabilizace psychického stavu

3. stabilizace sociální a právní situace

4. život bez násilí 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:00-18:00  -  na objednání
   Středa  :  08:00-13:00  -  bez objednání
   Čtvrtek  :  08:00-18:00  -  na objednání
   Pondělí  :  08:00-18:00  -  na objednání
   Úterý  :  08:00-18:00  -  na objednání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

KAPPA-HELP, z.s.

IČ poskytovatele

66743192

Kontaktní údaje na poskytovatele