Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní centrum Archa, Centra denních služeb (§ 45)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4362944
 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Adresa: Třída Československé armády 211,75301 Hranice
 • Telefon: 774 279 917
 • E-mail: archa@hranice.charita.cz
 • Web: www.hranice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dospělým osobám ve věku 18 až 64 let, které mají mentální, popř. kombinaci mentálního a jiného typu postižení, alespoň částečně zvládají sebeobsluhu, ale nemohou se pro svůj zdravotní stav začlenit do běžného pracovního procesu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Denního centra Archa je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, utváření vlastního samostatného života a vytváření životních hodnot.

Hlavními cíli jsou:

 • uživatel samostatný v sebeobslužných činnostech
 • uživatel schopný vhodně komunikovat s okolním prostředím
 • uživatel správně se orientující v prostředí (zvládající pohyb po ulici, vyřízení osobních záležitostí, ...)
 • služba poskytovaná kvalifikovaným a profesionálním personálem

3. Nabízené činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
 • dopomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC
 • příprava svačiny
 • zajištění obědů a dopomoc při podávání oběda

Podrobný popis jednotlivých činností: http://www.hranice.charita.cz/sluzby/denni-centrum-archa/poskytovane-sluzby/

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-16:00
   Pondělí  :  07:00-16:00
   Pátek  :  07:00-16:00
   Středa  :  07:00-16:00
   Čtvrtek  :  07:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Klient hradí dle aktuálního ceníku odebrané hodiny služby. Úhrada je prováděna zpětně po uplynutí kalendářního měsíce. Platbu lze provést hotově nebo bezhotovostním převodem na účet Charity Hranice.

Aktuální ceník: https://www.hranice.charita.cz/sluzby/archa/cenik-sluzeb/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Hranice

IČ poskytovatele

45180326

Kontaktní údaje na poskytovatele