Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4346319
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Bílsko 38,78322 Bílsko
 • Telefon: 606511735
 • E-mail: reditel@domov-bilsko.cz
 • Web: domov-bilsko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je pobytová sociální služba pro 34 klentů. Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 27let věku s chronickým duševním onemocněním – např. onemocněním schizofrenie, schizoafektivní poruchy, afektivní poruchy nebo chronickým duševním onemocněním způsobeným užíváním návykových látek.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je poskytování pomoci a péče osobách s chronickým duševním onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na zachování soběstačnosti každého uživatele.

Cílem je zachování soběstačnosti uživatelů, udržování vztahů uživatelů s rodinou a kontakt uživatele se společenským prostředím.

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí ubytování (celoroční pobyt) b) stravování c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Posláním domova se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. je poskytování odborné podpory, pomoci a péče v důstojném, aktivním a hodnotném životě uživatelům s duševním onemocněním a to podle jejich individuálních možností a potřeb, v příjemném, přátelském, respektujícím a bezpečném prostředí s důrazem na podporu a zachování soběstačnosti a životního rytmu každého uživatele.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Počet dní 30 dní

Strava, dvoulůžkový pokoj, třílůžkový pokoj

4920,- Kč strava + 5700,- Kč ubytování = 10620,- Kč

Strava, jednolůžkový pokoj

4920,- Kč + 6300,- Kč = 11220,- Kč

 

 

 

 

Fakultativní činnost

ANO

Doprava k lékaři

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.

IČ poskytovatele

01693182

Kontaktní údaje na poskytovatele