Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ELIM Hranice, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19 – 26 let) - kapacita je 10 rodičů s max. 3 dětmi na osobu.
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - kapacita je 10 rodičů s max. 3 dětmi na osobu.

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osamělí rodiče s nezletilými dětmi (případně zákonní zástupci dětí) a těhotné ženy od 18-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu je poskytnout sociální podporu mužům, ženám a rodinám bez přístřeší, kteří mají zájem svou tíživou sociální situaci řešit formou přechodného ubytování, zázemím a sociálním poradenstvím pro vyřešení problémů souvisejících se ztrátou bydlení. Cílem této podpory je opětovné začlenění do společnosti

Cílem je pomoc potřebným, především těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem sdružení je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby.

Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služeb a pomoc při návratu do běžného života. Motivace osob bez přístřeší ke změně postojů, které vedly k tíživé sociální situaci a podporovat je k opětovnému návratu do běžného života.

Krátkodobým cílem je motivovat uživatele k vyřízení potřebných dokladů, k hledání zaměstnání a dlouhodobého ubytování a také je vést například ke splácení dluhů.

3. Nabízené činnosti

Zajištění podmínek pro přípravu stravy

Poskytnutí ubytování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, např.:

 • podpora v řešení sociální situace formou individuálního plánování
 • kontakty na další sociální služby a profesionální pomoc
 • pomoc při umísťování dětí do školských zařízení

4. Specifika služby

Azylový dům je v obci Slavíč, což je místní část Hranic dobře dostupná městskou dopravou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle ceníku na www.elim-hranice.org

Fakultativní činnost

ANO

Dle ceníku na www.elim-hranice.org

Architektonická bezbariérovost

NE

Služby nejsou bezbariérové.

Název poskytovatele

ELIM Hranice o.p.s.

IČ poskytovatele

02159554

Kontaktní údaje na poskytovatele