Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení Pomněnka, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - Věk při nástupu do služby nesmí přesáhnout 40 let
 • dorost (16 – 18 let) - Od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1474648
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Šumavská 1914/11,78701 Šumperk
 • Telefon: 732876022
 • E-mail: l.ruta@csspomnenka.cz
 • Web: www.csspomnenka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti.

Cíl:

 • podpora při péči o vlastní osobu a domácnost,
 • podpora při využívání veřejných služeb v regionu,
 • trvalý rozvoj osobnosti uživatele.

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajištěno celodenní stravování, pomoc s přípravou stravy. b) poskytnutí ubytování: c) pomoc při zajištění chodu domácnosti - dopomoc s úklidem, domácími pracemi, praním, žehlením, nákupy a hospodařením. d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - vedení k samostatnosti ve všech oblastech běžného života uživatelů. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora zařazování do běžné společnosti. g) sociálně terapeutické činnosti - pedagogicko-psychologické ježdění na koni, hudební činnosti s prvky muzikoterapie, výtvarné činnosti s prvky arteterapie, individuální rozhovory za účelem nácviku řešení jejich soc. situace. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí. Tato služba je poskytovaná od r. 2012 v nově zrekonstruované budově s bezbariérovým přístupem. Uživatelům je poskytováno ubytování v bezbariérové budově na Šumavské ulici 11 v Šumperku. V budově je 8 samostatných pokojů s vlastní koupelnou pro 8 uživatelů, každý pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením. Uživatelé si pokoje mohou vybavit vlastním nábytkem.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Pondělí  :  00:00-23:59  -  8:00:15:00 Uživatelé v denních centrech
   Úterý  :  00:00-23:59  -  8:00:15:00 Uživatelé v denních centrech
   Sobota  :  00:00-23:59  -  nepřetržitě
   Neděle  :  00:00-23:59  -  nepřetržitě
   Středa  :  00:00-23:59  -  8:00:15:00 Uživatelé v denních centrech
   Čtvrtek  :  00:00-23:59  -  8:00:15:00 Uživatelé v denních centrech
   Pátek  :  00:00-23:59  -  8:00:15:00 Uživatelé v denních centrech
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava: Snídaně 10,-Kč Oběd 35,-Kč Večeře 15,-Kč Ubytování: Nájem za pokoj včetně energií 105,- Kč/den Poplatek zahrnuje: Ubytování na jednolůžkovém pokoji 35,- Kč/den Provozní náklady 70,- Kč/den Asistence: Úhrada za péči činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle § 51, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách písm. a) a c) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Uživatelé mají stanoveny maximální výše denních úhrad za péči. Měsíční úhrady jsou vyúčtovány na základě poskytnutých úkonů za měsíc a platného sazebníku.

Fakultativní činnost

ANO

Koupel ve vaně                                                                    10,- Kč / vana

Používání vlastní ledničky na pokoji                                   70,- Kč / měsíc

Používání vlastní televize na pokoji                                   40,- Kč / měsíc

Používání vlastní rychlovarné konvice na pokoji               10,- Kč / měsíc

Používání vlastního počítače na pokoji                             40,- Kč / měsíc

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je bezbariérová. 

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

IČ poskytovatele

04775627

Kontaktní údaje na poskytovatele