Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - Sociální služba je určena mužům a ženám od 45 let a výše věku.
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4267964
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Hradská 113/5,78983 Loštice
 • Telefon: 583 445 120
 • E-mail: domov@utrebuvky.cz
 • Web: www.utrebuvky.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba chráněné bydlení je určena mužům a ženám od 45 let a výše se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení (zdravotní postižení je pro účely poskytování sociální služby vnímáno jako zdravotní omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility) nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby „chráněné bydlení“.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Dlouhodobým prioritním cílem je udržet individuální schopnosti a dovednosti vysokého počtu uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb.

Posláním Domova u Třebůvky Loštice je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb aktivně podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností zvládat dvé každodenní potřeby a pomoci jim v naplňování těch potřeb, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo snížené soběstačnosti si nejsou schopni zabezpečit. Jsme službou pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc někoho dalšího, aby žili svůj život v našem zařízení podobně, jako ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou důstojností a bez omezení svých práv.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba poskytuje základní činnosti:

 • základní sociální poradenství;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • poskytnutí ubytování;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Na základě individuálních potřeb uživatelů poskytujeme další tzv. fakultativní služby, které souvisejí s poskytováním základních služeb. Nabídka poskytovaných fakultativních služeb:

 • pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek;
 • pomoc při podávání jídla a pití včetně připomenutí podání léků (per os nebo aplikace mastí apod.) a kontroly, že léčivo bylo užito;
 • praní a žehlení prádla;
 • přeprava uživatele vozem organizace do km a nad km.

4. Specifika služby

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvojlůžkových bytových jednotkách. Bytové jednotky jsou částečně bariérové (v roce 2015 proběhne stavební úprava sociálního zázemí v bytových jednotkách). K bytové jednotce náleží předsíň s kuchyňkou a vestavěnou skříní; sprchový kout s umyvadlem a toaletou; vestavěná spíž a sklepní kóje v suterénu; lodžie; domácí telefon a společná televizní anténa. Ubytování zahrnuje vodné a stočné; spotřebu elektrické energie; vytápění; používání společné televizní antény, používání výtahu, osvětlení společných prostor. V suterénu objektu je uživatelům k dispozici společenská místnost a pracovní dílna s kuchyňkou. Ve společenské místnosti jsou počítače s přístupem na internet; knihovna s volným výběrem knih; rotoped a cvičební zařízení. Další prostory slouží k různým aktivitám, např. společné vaření nebo pečení. Venkovní prostory areálu nabízí pěstitelské zahrádky; zahradní posezení v altánu. K dispozici je kolárna pro uložení kola.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Úterý  :  06:00-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Pondělí  :  06:00-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Pátek  :  06:00-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Sobota  :  07:30-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Neděle  :  07:30-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Středa  :  06:00-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
   Čtvrtek  :  06:00-19:00  -  Ubytování nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za základní činnosti poskytované v sociální službě jsou stanoveny na základě § 17 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady je stanovena za 60 minut a hradí se na základě skutečně spotřebovaného času, který se sleduje u každého uživatele zvlášť. Úhrady za ostatní služby jsou stanoveny na základě zpracovaných kalkulací. Podrobný rozpis úhrad za jednotlivé poskytované základní a fakultativní činnosti jsou uvedeny např. na webové stránce poskytovatele sociální služby www.utrebuvky.cz nebo v tištěných informačních materiálech.

Fakultativní činnost

ANO

Na základě individuálních potřeb uživatelů poskytujeme další tzv. fakultativní služby, které souvisejí s poskytováním základních služeb. Nabídka poskytovaných fakultativních služeb: - pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek; - pomoc při podávání jídla a pití včetně připomenutí podání léků (per os nebo aplikace mastí apod.) akontroly, že léčivo bylo užito; - praní a žehlení prádla; - přeprava uživatele vozem organizace do km a nad km.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004020

Kontaktní údaje na poskytovatele