Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro ženy a matky s dětmi, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku) - děti ubytovaných matek
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let) - děti ubytovaných matek
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - matky, ženy, děti ubytovaných matek
 • Děti a dorost (7 –18 let) - děti ubytovaných matek
 • Dospělí (27 – 64 let) - matky, ženy

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4245948
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Holečkova 90/7,77900 Olomouc
 • Telefon: 585419736
 • E-mail: domov.matky@olomouc.eu
 • Web: www.olomouc.eu

Další adresy služby

 • Adresa: Sokolská 1190/50,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena ženám, matkám s nezletilými dětmi dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro ženy a matky s dětmi je poskytnout podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím násilím a tím zabránit sociálnímu vyloučení nebo ponižování jejich lidské důstojnosti. 

3. Nabízené činnosti

Cílem služby Domova pro ženy a matky s dětmi je pomoc klientkám řešit svou obtížnou sociální situaci a tím umožnit návrat do života v běžných podmínkách. Cíle je dosahováno vytvořením zázemí na dobu nezbytně nutnou, aby mohly klientky řešit svou sociální situaci a uspořádat své životní podmínky a hledáním postupných kroků vycházejících z potřeb klientek, a vedoucích k řešení jejích situace.

4. Specifika služby

Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, Ubytování na dobu určitou na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby (standardní doba ubytování je na 3 měsíc, tuto dobu lze prodloužit, a to obvykle na další 3 měsíce, maximálně však na dobu jednoho roku) Jsou vytvořeny podmínky pro přípravu vlastní stravy ve společných kuchyňkách, Jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu,

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1 osoba na 1 den - 100,-Kč 1 osoba + 1 dítě na 1 den = 130,-Kč 1 osoba + 2 děti na 1 den = 160,-Kč 1 osoba + 3 dětí na 1 den = 190,-Kč 1 osoba + 4 děti na 1 den = 220,-Kč 1 osoba + 5 dětí a více na 1 den = 250,-Kč

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Statutární město Olomouc

IČ poskytovatele

00299308

Kontaktní údaje na poskytovatele