Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

SOS Kompas, středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • dorost (16 – 18 let) - 18
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku) - 23
 • mladší děti (7 –10 let) - 85
 • starší děti (11 – 15 let) - 57
 • Dospělí (27 – 64 let) - 119
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - 38
 • Dospělí (27 – 64 let) - 118
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku) - 22
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - 126

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Masarykovo náměstí 23/22,78901 Zábřeh
 • Adresa: Purgešova 1399,75301 Hranice
 • Adresa: Vrchlického 386,79852 Konice
 • Adresa: Plumlovská 655/68,79601 Prostějov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi či nezaopatřenými dospělými potomky až do 26 let věku.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi či nezaopatřenými dospělými potomky až do 26 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním SOS KOMPAS je poskytnout terénní i ambulantní pomoc rodinám s dětmi, kde je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Hlavním cílem je především stabilizovat rodinu, která se nachází v nepříznivé situaci a pracovat tak, aby mohly děti, pokud možno, zůstat v původní rodině.

Nabízíme uživatelům – rodinám s dětmi - pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, podporujeme je při hledání zaměstnání, pomáháme jim při zajištění vhodného bydlení, poskytujeme podporu při vedení domácnosti.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme odborné, preventivní služby terénních sociálních pracovníků rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokážou řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít dalším komplikacím ve výchově. Služby jsou poskytovány následující formou: • terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele, • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři Střediska SOS Kompas

4. Specifika služby

a nabízí tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost s dětmi 2. pracovně výchovná činnost s dospělým 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednností dítěte 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět c) sociálně terapeutické činnosti: 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování Poskytujeme základní sociální poradenství

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-15:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza (Přerov, Prostějov, Zábřeh)
   Pondělí  :  08:00-12:00  -  (Konice)
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-17:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Pátek  :  07:00-13:30  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Středa  :  07:00-17:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Čtvrtek  :  07:00-15:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

SOS dětské vesničky, z. s.

IČ poskytovatele

00407933

Kontaktní údaje na poskytovatele