Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace - chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - od 50 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9539561
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: U sanatoria 2631/25,78701 Šumperk
 • Telefon: 583 313 530
 • E-mail: jenckova@socsluzby.cz
 • Web: www.socsluzby.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba chráněné bydlení je určena osobám na 50 let věku s tělesným nebo chronickým onemocněním, jejichž sociáoní situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Chráněné bydlení není možné poskytnou osobě, která vyžaduje nepřetržitou pomoc a podporu jiného druhu pobytové sociální služby nebo péči zdravotnického zařízení. Dále také osobám se závažnou poruchou orientace a komunikace, se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči (např. znakovou řeč) a také těm osobám, které by narušovaly kolektivní soužití.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Chráněné bydlení poskytuje individuální pomoc a podporu lidem s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. V chráněném bydlení vytváříme domácí prostředí a usilujeme o zachování nebo zlepšení stávajících schopností a dovedností v péči o sebe sama. Snažíme se o to, abychom uživatelům umožnili žít plnohodnotný život.

Hlavním cílem tedy je kvalitní poskytování sociální služby, které povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.

Všichni pracovníci chráněného bydlení se řídí zásadou ochrany práv uživatelů, individuálního a  aktivního přístupu k uživateli, bezpečného poskytování sociální služby, respektování soukromí uživatele a rovného zacházení.

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Chráněné bydlení je poskytováno ve třech samostatných objektech. Ve vlastních budovách v Šumperku a Nových Losinách, v nájemních prostorách v Bludově. Ke všem objektům patří také zahrada, kterou uživatelé a jejich návštěvy využívají, stejně jako kulturní mísnosti vybavené televizí a PC koutkem s připojením k internetu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Pondělí  :  06:00-18:00
   Úterý  :  06:00-18:00
   Sobota  :  07:00-18:00
   Neděle  :  07:00-18:00
   Středa  :  06:00-18:00
   Čtvrtek  :  06:00-18:00
   Pátek  :  06:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytnuté úkony je stanovena v platném Sazebníku, který uživatel obrží při podpisu Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

Fakultativní činnost

ANO

Pomoc při oblékání a svlékáni, pomoc při podání jídla a pití, oprava drobného majetku uživatele, pomoc při převlékání ložního prádla, praní a žehlení ostatního prádla (ne osobního), odvoz automobilem uživatele a dohled nad užitím léků.

Úhrada za poskytnuté fakultativní činnosti se řídí platným Sazebníkem.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Všechny tři budovy jsou částečně bezbariérové, vybavené výtahem nebo schodišťovou plošinou. K dipozici je také společná bezbariérová koupelna.

Název poskytovatele

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004011

Kontaktní údaje na poskytovatele