Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je určena neorganizovaným dětem a mládeži ve věku od 7 do 26 let  bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení či náboženského vyznání, kteří jsou potencionálními či reálnými nositeli rizikového chování, kteří:

·tráví svůj volný čas na ulici, v parcích či na sídlištích

·vyhledávají „neorganizované prostory“(opuštěné domy, dvory, zahrady)

·přejímají mnohdy negativní vzorce chování ze svého okolí (neaktivní způsob trávení volného času, agrese, násilí, užívání návykových látek)

·nemohou nebo se nechtějí účastnit standardních volnočasových aktivit

·vytvářejí si vlastní alternativní způsob trávení volného času, jenž je pro ně přijatelný ekonomicky či názorově.

Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je poskytována a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem poskytované sociální služby je nabídnout bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času ve společnosti svých vrstevníků a podporovat zdravý rozvoj osobnosti uživatelů. Dále nabízíme radu, pomoc a podporu při řešení problémů, snažíme se přispívat ke zlepšení kvality života těchto dětí a mládeže a předcházet škodlivým návykům a vyloučení ze společnosti.

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je vytvářet nabídku volnočasových a doprovodných aktivit pro neorganizované děti a mládež, které vyhledávají alternativní způsob trávení volného času, umožnit jim využívat bezpečné a dostupné prostředí, navazovat kontakty s vrstevníky, poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích, motivaci za účelem zlepšení kvality  životního  stylu,  informační  servis,  a také je podporovat vhodnými metodami k získání a rozšíření sociálních dovedností, schopností a školních znalostí (doučování).

Uživatelům poskytujeme základní i navazující sociální služby zaměřené na informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou mládeží.

3. Nabízené činnosti

V rámci služby NZDM klub Zóna jsou klientům poskytovány všechny základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 62.

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabídka volnočasových a doprovodných aktivit pro neorganizované děti a mládež, které vyhledávají alternativní způsob trávení volného času, umožnit jim využívat bezpečné a dostupné prostředí, navazovat kontakty s vrstevníky, poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích, motivaci za účelem zlepšení kvality životního stylu, informační servis, a také je podporovat vhodnými metodami k získání a rozšíření sociálních dovedností, schopností a školních znalostí (doučování). Uživatelům poskytujeme základní i navazující sociální služby zaměřené na informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou mládeží. 

Našim uživatelům mimo jiné nabízíme:

 • fotbálek, stolní tenis, kulečník, stolní hry, šipky
 • organizované programy (např. sportovní turnaje, hry)
 • výtvarné činnosti
 • počítače, internet
 • filmový klub
 • venkovní aktivity
 • organizování táborů, víkendovky, nocovky
 • knihovna (knihy, časopisy, brožury)
 • besedy, přednášky, exkurze
 • doučování, pomoc s úkoly
 • preventivní programy
 • poradenství, odborná pomoc při řešení problémů, doporučení a zprostředkování dalších zařízení a případný doprovod do nich

4. Specifika služby

Nízkoprahovost (přístupnost) - uživatel může nezávazně přicházet a odcházet v průběhu otevírací doby.

Bezplatnost - poskytování sociální služby uživatelům je bezplatné (s výjimkou mimořádných aktivit - výlety apod.)

Bezpečí, rovnost, zájem, respekt, individuální přístup - všichni návštěvníci klubu mají stejná práva a povinnosti, respektujeme individuální potřeby uživatelů

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  15:00-18:00  -  od 1.4.do 31.10.
   Čtvrtek  :  15:00-18:00  -  od 1.4.do 31.10
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  10:00-18:30  -  13:00-18:00 pouze individuální konzultace
   Pondělí  :  10:00-18:30  -  13:00 - 18:00 klubovna Zóna
   Úterý  :  10:00-18:30  -  13:00 - 18:00 klubovna Zóna
   Čtvrtek  :  10:00-18:30  -  13:00 - 18:00 klubovna Zóna
   Pátek  :  10:00-18:30  -  13:00 - 18:00 klubovna Zóna
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna je bezplatné.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště

Název poskytovatele

Pro Vás, z.s.

IČ poskytovatele

26538181

Kontaktní údaje na poskytovatele