Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3970478
 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Adresa: Dolní náměstí 27/38,77900 Olomouc
 • Telefon: 585237195
 • E-mail: osa@spoluolomouc.cz
 • Web: www.spoluolomouc.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určená osobám s mentálním postižením včetně PAS ve věku od 3 do 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí. V rámci služby uživatel dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, jde do knihovny, jde na kafe, zahraje si společenské hry,…), je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov,…), uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si,…) a získává nové zážitky a zkušenosti.

3. Nabízené činnosti

Uživatel má právo požádat o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování služby Osobní asistence podle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-13:00
   Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná za úhradu – uživatel se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného Ceníku a řídí se dle Pravidel hrazení finanční spoluúčasti za poskytnuté služby Osobní asistence, které naleznete na stránkách www.spoluolomouc.cz. Finanční spoluúčast uživatele na službě se vypočítává na základě počtu skutečně odebraných hodin služby.

Cena 1 hodiny osobní asistence  130,- Kč

     Cena 1 hodiny osobní asistence v případě nouzové a havarijní situace130,- Kč

 

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

SPOLU Olomouc, z.ú.

IČ poskytovatele

63729113

Kontaktní údaje na poskytovatele