Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku / věk nezjištěn - bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3950042
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
 • Adresa: Lipovská 131/4,79001 Jeseník
 • Telefon: 775551568
 • E-mail: vankova@darmodej.cz
 • Web: www.darmodej.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

rodiny s dítětem/dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledky dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje (108/2006 Sb., § 65 odst.1). Jsou to rodiny:

 které se ocitly v nepříznivé životní situaci

 rodiny sociálně znevýhodněné

 rodiny ohrožené sociálním vyloučením

 rodiny, kde je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží řešit. Služba je poskytována terénní formou.

Cílem je pomoc a podpora poskytnuta rodině v co nejoptimálnější míře tak, aby vývoj dítěte/ dětí nebyl ohrožen. Tzn., že rodina je schopna samostatně zvládat problémy každodenního života a dovede zajistit svým dětem, a dle svých možností, odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ SLUŽBY 1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - pracovně výchovná činnost s dětmi - pracovně výchovná činnost s dospělými - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte - zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět 3) Sociálně terapeutické činnosti: - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších ak

4. Specifika služby

Sociální služby jsou poskytovány TERÉNNÍ formou a jednání s klientem (rodinou) může probíhat: - v přirozeném prostředí klienta (např. u něj doma) - v kanceláři poskytované služby - na jiném veřejném místě. METODY PRÁCE: 1. Metody přímé práce s klientem 2. Metody nepřímé práce s klientem 3. Metody zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 4. Metody spolupráce s dalšími organizacemi 5. Metody preventivní práce Sociální služby jsou poskytovány dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Všichni pracovníci poskytující sociální službu se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  09:30-16:00  -  07:30 - 09:30 admin.práce; 12:00 - 12:30 zavřeno
   Pondělí  :  09:30-16:00  -  07:30 - 09:30 admin.práce; 12:00 - 12:30 zavřeno
   Pátek  :  09:30-16:00  -  07:30 - 09:30 admin.práce; 12:00 - 12:30 zavřeno
   Středa  :  09:30-16:00  -  07:30 - 09:30 admin.práce; 12:00 - 12:30 zavřeno
   Čtvrtek  :  09:30-16:00  -  07:30 - 09:30 admin.práce; 12:00 - 12:30 zavřeno
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Sociální služby jsou poskytovány ZDARMA.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Darmoděj z.ú.

IČ poskytovatele

27027864

Kontaktní údaje na poskytovatele