Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Služby osobní asistence v přerovském regionu, Osobní asistence (§ 39)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3864515
 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Adresa: nám. Svobody 1963/4,75002 Přerov
 • Telefon: 581206925, 739504512
 • E-mail: alfaprerov@centrum.cz
 • Web: www.alfaprerov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní sociální služba osobní asistence je poskytována seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním a s chronickým duševním onemocněním od 16 - ti let v ORP Přerov. Služba je poskytována v místě bydliště uživatele na základě písemných smluv.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní sociální služby osobní asistence je umožnit uživatelům setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a oddálit tak službu pobytovou. Cílem je umožnit uživateli zvládat běžné denní úkony sebeobsluhy za pomoci osobního asistenta, který rovněž pomáhá uživateli udržovat společenské kontakty a tím překonávat osamělost, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání. 

3. Nabízené činnosti

Služba osobní asistence

- je poskytována na základě oboustranných dohod zakotvených smlouvou, v níž jsou uvedeny úkony, s nimiž potřebuje uživatel pomoci.

Základní sociální poradenství

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Prodej baterií do sluchadel

Volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služby osobní asistence v pracovní dny 100,- Kč/hodinu, ve dnech pracovního klidu 120,- Kč/hodinu. 

Fakultativní činnost

ANO

Půjčovna kompenzačních pomůcek - zapůjčení pomůcek dle platného ceníku.

Prodej baterií do sluchadel 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory kanceláře v místě sídla organizace jsou plně bezbarierové, přístupné dvěma schodišťovými plošinami.

Název poskytovatele

Alfa handicap sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

IČ poskytovatele

26602156

Kontaktní údaje na poskytovatele