Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Služby osobní asistence v přerovském regionu, Osobní asistence (§ 39)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku / věk nezjištěn - Osoby se zdravotním postižením od 3 let věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3864515
 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Adresa: nám. Svobody 1963,75002 Přerov
 • Telefon: 581206925, 739504512
 • E-mail: alfaprerov@centrum.cz
 • Web: www.alfaprerov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní služba osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením přerovského regionu bez rozdílu vady a věku.Služba je poskytována na základě písemných smluv v místě bydliště uživatele.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby osobní asistence je umožnit uživatelům setrvat v přirozeném domácím prostředí a oddálit službu pobytovou. Při poskytnutí služby umožnit  uživatelům zařadit se do populace svých zdravých vrstevníků.

3. Nabízené činnosti

Služby osobní asistence, základní sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel. Společenské, kulturní, sportovní a poznávací akce pro osoby se zdravotním postižením s dodržovaným pravidlem bezbariérových přístupů.

4. Specifika služby

Kontraindikací jsou těžká kombinovaná smyslová postižení- např. hluchoslepí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služby osobní asistence v pracovní dny 85,- Kč/hodinu, ve dnech pracovního klidu 100,- Kč/hodinu. 

Fakultativní činnost

ANO

Půjčovna kompenzačních pomůcek - zapůjčení pomůcek dle platného ceníku.

Prodej baterií a drobných pomůcek do sluchadel dle platné ceny-

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory kanceláře v místě sídla organizace je plně bezbarierový, přístupný schodišťovými plošinami.

Název poskytovatele

Alfa handicap sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

IČ poskytovatele

26602156

Kontaktní údaje na poskytovatele