Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Dům S.M. Stanislavy Ernstové

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Darmoděj z.ú. - Kontaktní centrum

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní:

Kontaktní centrum v Prostějově

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní:

Kontaktní centrum v Olomouci

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní:

Nízkoprahové denní centrum

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní:

Nízkoprahové denní centrum Lorenc

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní:

P-centrum - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

VIDA centrum Šumperk

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní: