Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

NZDM KC SRNM, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • etnické menšiny

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3165478
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Pavlovická 85/27,77900 Olomouc
 • Telefon: 585154296
 • E-mail: olomouc@srnm.cz
 • Web: www.srnm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Volnočasové a vzdělávací aktivity: - Klubovna – kontaktní místnost – dodržování pravidel - Sportovní – zahrnuje fotbal, fotbalové turnaje, stolní tenis, v zimě sáňkování dále turistika, stanování - Taneční – moderní i tradiční tance - Hudební kroužek - zpěv, zázemí pro hudební skupiny - Výlety, tábory – výjezdy mimo lokalitu - Kroužky – výtvarný, práce na počítači, šití, vaření - Doučování – psaní, čtení, počítání - Předškolní příprava – edukativní hry pro rozvoj motoriky, hygienické návyky - Mimoškolní příprava – pomoc s domácími úkoly, doučování, procvičování probraného učiva, vysvětlování nepochopeného učiva. Příprava na maturitu, VŠ - Uchování romské kultury a jazyka Výchovně-preventivní aktivity: - Výchovně-preventivní semináře a besedy - drogy, domácí násilí, šikana, dopravní výchova, hygiena, sexuální výchova, vandalismus atd. - Pravidelné výchovné a vzdělávací přednášky a tématické besedy (šikana, drogy aj.), mnohdy ve spolupráci s jinými organizacemi, zabývající

4. Specifika služby

Aktivity služby jsou zaměřeny na romskou mládež z lokalit Olomouc a Pěnčín.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:00-19:00
   Úterý  :  13:00-19:00
   Středa  :  13:00-19:00
   Čtvrtek  :  13:00-19:00
   Pátek  :  13:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava

IČ poskytovatele

44015178

Kontaktní údaje na poskytovatele