Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

SAS pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Bez omezení věku / věk nezjištěn
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2229881
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
 • Adresa: Wurmova 577,77900 Olomouc
 • Telefon: 731626113
 • E-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz
 • Web: www.maltezskapomoc.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, žijící v Olomouci a blízkém okolí, z důvodu:

 • nepříznivé sociální situace
 • zdravotního postižení nebo vážného onemocnění
 • rodiny s dětmi v péči OSPOD Olomouc
 • náhradní rodinné péče

Pro možné uzavření smlouvy musí mít rodina sama zájem o zlepšení své situace.

Nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba podporuje důstojný život rodin s dětmi do 18 let věku a směřuje ke zlepšení jejich sociální situace.

Toho se snažíme dosáhnout následujícími cíli:

 • podpora zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
 • zvýšení samostatnosti rodiny
 • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů
 • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání, schopností a dovedností a zachování životní úrovně
 • předcházení krizovým situacím v rodinách

Těchto cílů je dosahováno skrze naplňování povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky.

3. Nabízené činnosti

2. a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost s dětmi, 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby, 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, d)

4. Specifika služby

Služba využívá také spolupráce s dobrovolnickým programem Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny, který Maltézská pomoc realizuje.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  09:00-17:00
   Pondělí  :  09:00-17:00
   Pátek  :  09:00-17:00
   Středa  :  09:00-17:00
   Čtvrtek  :  09:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  09:00-17:00  -  dle domluvy
   Pondělí  :  10:00-17:00  -  Kontaktní den
   Pátek  :  09:00-17:00  -  dle domluvy
   Středa  :  09:00-17:00  -  dle domluvy
   Čtvrtek  :  09:00-17:00  -  dle domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Maltézská pomoc, o.p.s.

IČ poskytovatele

26708451

Kontaktní údaje na poskytovatele