Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální poradenství, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

•poskytnutí informací ohledně možností péče o osoby s Alzheimerovou chorobou •zprostředkování kontaktů na instituce poskytující péči i osobám s Alzheimerovou chorobou •zprostředkování odborného lékařského vyšetření v neurologické a psychiatrické ambulanci •pomoc při vyřízení příspěvku na péči •pomoc při vyřízení dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením •využití služby denního stacionáře zaměřeného na trénování kognitivních funkcí •testy paměti •účast na setkávání pečovatelů tzv. „Odpolední čaje“ •edukační materiály se zaměřením na problematiku demence, zejména pak demenci Alzheimerova typu

4. Specifika služby

Posláním je poskytovat sociální poradenství a podporu směřující k zachování aktivního a důstojného stáří osob s Alzheimerovou chorobou, motivovat je k udržení jejich soběstačnosti a zároveň umožnit rodinným příslušníkům žít pokud možno běžným způsobem života.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-11:30
   Středa  :  08:00-11:30
   Čtvrtek  :  08:00-11:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Pamatováček, o.p.s.

IČ poskytovatele

26667924

Kontaktní údaje na poskytovatele